นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ「เว็บไซต์ข้อมูลของไต้หวันพาโนรามา」


เรียนสมาชิกทุกท่าน ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ「เว็บไซต์ข้อมูลทั่วโลกของโรงพิมพ์นิตยสารกวางหัว」(จากนี้จะถูกเรียกว่า 「เว็บไซต์ข้อมูลนี้」)เพื่อให้เกียรติ์และปกป้องสิทธิส่วนบุคคลของท่าน เว็บไซต์ข้อมูลนี้ได้สร้างนโยบายความเป็นส่วนตัว(Privacy Policy)ซึ่งแจ้งถึงนโยบายและหลักเกณฑ์ของสำนักพิมพ์นี้ในการรวบรวม ใช้งาน และปกป้องข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกขณะใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลนี้และเว็บไซต์บริการที่เกี่ยวข้อง โปรดอ่านรายละเอียด


ขอบเขตการใช้งาน

นโยบายความเป็นส่วนตัวที่กล่าวไว้ด้านล่าง ใช้สำหรับรวบรวม ใช้งานและปกป้องข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องขณะใช้งานเว็บไซต์ข้อมูลนี้(taiwan-panorama.com เป็นหลัก)และเว็บไซต์บริการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง (เช่นtaiwanpanorama.com /taiwan-panorama.com.tw / taiwanpanorama.com.tw / sino.gov.tw และ sinorama.com.tw) และจะไม่มีผลหลังทำการออกจากเว็บไซต์ข้อมูลนี้ สำหรับการปกป้องข้อมูลของท่านในเว็บไซต์อื่น ขึ้นอยู่กับนโยบายในเว็บไซต์นั้นๆ


รวบรวมข้อมูล

เว็บไซต์ข้อมูลนี้รวบรวมข้อมูลส่วนตัวของสมาชิกตามที่แสดงไว้ด้านล่าง ตามที่บริการต่างๆในเว็บไซต์อำนวย:

  • สมัครสมาชิก:เมื่อท่านได้สมัครเป็นสมาชิกของเว็บไซต์ข้อมูลนี้สมาชิก ทางเราเรียนขอให้ท่านกรอกข้อมูลส่วนตัวอันประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ ที่อยู่ โทรศัพท์ อีเมล์ อาชีพและความชอบ

  • กิจกรรมและแบบสอบถามออนไลน์:เมื่อท่านร่วมกิจกรรมหรือร่วมทำกิจกรรมแบบสอบถามในเว็บไซต์ข้อมูลนี้ทางเราอาจขอข้อมูลส่วนตัวเช่นชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน โทรศัพท์ อีเมล์และที่อยู่ กิจกรรมบางอย่างอาจจำกัดสำหรับผู้ที่เป็นสมาชิกเท่านั้น

    ท่านอาจได้เข้าร่วมกิจกรรมจับฉลาก แข่งขันหรือกิจกรรมด้านค้าขายของเว็บไซต์ หรือบริษัทอื่นๆ จากโฆษณาของเว็บไซต์ข้อมูลนี้ซึ่งเว็บไซต์หรือบริษัทนั้นๆอาจขอข้อมูลส่วนตัวของท่านเอง และอาจมีนโยบายความเป็นส่วนตัวซึ่งมาตรการในการจัดการข้อมูลเหล่านั้นไม่มีผลต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ข้อมูลนี้ และเว็บไซต์ข้อมูลนี้จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น

  • การเข้าชมทั่วไป:เว็บไซต์ข้อมูลนี้จะบันทึกความเคลื่อนไหวต่างๆ(LOG) ที่เกี่ยวข้องที่เกิดจากการทำงานของเซอเวอร์ในขณะที่สมาชิกกำลังใช้งานหรือกำลังค้นหาข้อมูล ซึ่งรวมถึงที่อยู่ IP เวลาที่มีการใช้งาน บราวเซอร์ที่ใช้ การค้นหาและข้อมูลที่เลือก ฯลฯ ของอุปกรณ์เชื่อมต่อ เพื่อสรุปเว็บไซต์ที่ค้นหาและเวลาที่ค้นหาของผู้ใช้บราวเซอร์ในเว็บไซต์ข้อมูลนี้เพื่อยกละดับคุณภาพบริการของเว็บไซต์ข้อมูลนี้

  • อื่นๆ:หากท่านได้ส่งจดหมายถึงโรงพิมพ์นิตยสารกวางหัวหรือผ่านช่องทางอื่นๆเพื่อออกความคิดเห็น ทางเราจะเก็บรักษาข้อมูลและบันทึกขั้นตอนการจัดการ แต่ว่าท่านอาจแสดงข้อมูลส่วนตัวเช่นอีเมล ชื่อ-นามสกุล ฯลฯ ให้สมาชิกท่านอื่นได้เห็นอย่างสมัครใจ บนฟอรัมในเว็บไซต์ข้อมูลนี้ซึ่งการให้ข้อมูลรูปแบบนี้ไม่ได้จัดอยู่ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ข้อมูลนี้


วิธีการแชร์ เปิดเผย และใช้งานข้อมูลสมาชิก

เว็บไซต์ข้อมูลนี้จะไม่ขาย แลกเปลี่ยนหรือเช่าข้อมูลใดๆของท่านให้กับกลุ่มคนหรือบุคคลอื่นๆ นอกเหนือจากกรณีดังที่กล่าวไว้ด้านล่าง ซึ่งเว็บไซต์ข้อมูลนี้จะใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านภายใต้「นโยบายความเป็นส่วนตัว」ของเว็บไซต์ของมูลนี้

  • การอำนวยบริการหรือโปรโมชั่นอื่นๆ:เพื่ออำนวยสิทธิบริการและโปรโมชั่นอื่นๆให้กับท่าน หากมีความต้องการในการแชร์ข้อมูลของท่านที่อำนวยบริการหรือโปรโมชั่นนั้นๆ เว็บไซต์ข้อมูลนี้จะอธิบายความต้องการนั้นๆอย่างละเอียด พร้อมแจ้งให้ท่านทราบก่อนทำการเก็บข้อมูลของท่าน ซึ่งท่านสามารถเลือกที่จะรับบริการนั้นๆหรือไม่อย่างอิสระ


นโยบายการใช้ Cookies

เพื่อที่จะอำนวยบริการส่วนตัว เว็บไซต์ข้อมูลนี้จะใช้เทคโนโลยี Cookies เพื่อเก็บและติดตามข้อมูลของสมาชิกในบางช่วงเวลา Cookies จะถูกส่งจากเว็บไซต์ไปยังบราวเซอร์และจะถูกเก็บรักษาไว้ในหน่วยความจำในฮาร์ดไดรฟของผู้ใช้งาน สมาชิกสามารถแก้ไขระดับการรับ และระดับการยอมรับ Cookies รวมถึงการยอมรับ Cookies ทั้งหมด ตั้งค่าแจ้งผู้ใช้งานเมื่อได้รับ Cookies การปฏิเสธ Cookies ทั้งหมด ฯลฯ ในบราวเซอร์โดยเข้าไปที่เมนู「advance」ภายใต้「setting」ของ Netscape หรือเมนู「safety」ภายใต้「internet option 」ของ IE ในกรณีที่ท่านเลือกปฏิเสธ Cookies ทั้งหมด อาจทำให้ไม่สามารถใช้บริการส่วนตัวบางส่วนหรือกิจกรรมบางอย่าง

โดยรวมแล้ว เว็บไซต์ข้อมูลนี้จะอ่านและบันทึก Cookies ในบราวเซอร์ของสมาชิกตามวัตถุประสงค์หรือสถานการณ์ที่กล่าวได้ด้านล่าง︰

  • เพื่ออำนวยบริการที่ดีและส่วนตัวกว่า:เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนตัว เว็บไซต์ข้อมูลนี้อาจทำการเติม cookies ในขณะที่ท่านทำการลงทะเบียนหรือล๊อกอิ นและอาจมีการแก้ไขขณะที่ท่านออกจากระบบ

  • สำหรับการรวบรวมจำนวนผู้เข้าขมและวิเคราะห์รูปแบบการค้นหา:เพื่อเข้าใจสภาพการใช้งานของเว็บไซต์บราวเซอร์ของผู้ใช้งาน เพื่อเป็นที่อ้างอิงในการปรับปรุงการบริการของเว็บไซต์ข้อมูลนี้


ความรับผิดชอบในการป้องกันตัวเอง

กรุณารักษาหมายเลขสมาชิก รหัสผ่านและข้อมูลส่วนตัวใดๆอย่างดีที่สุด โปรดอย่าให้ข้อมูลส่วนตัว โดยเฉพาะรหัสผ่านเข้าใช้งานแก่ผู้อื่น หลังจากการใช้บริการสมาชิกต่างๆที่เว็บไซต์ข้อมูลนี้ อำนวยให้ โปรดออก (Log-out) จากระบบหมายเลขสมาชิกก่อนปิดเว็บไซต์ข้อมูลนี้หากท่านแชร์คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น หรือใช้คอมพิวเตอร์สาธารณะ (เช่นหอสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ของสถาบัน หรืออินเตอร์เน็ตคาเฟ่) กรุณาปิดหน้าต่างบราวเซอร์เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้อื่นได้อ่านข้อมูลส่วนตัว จดหมายหรือเข้าออกหน้าต่างตั้งค่าของบริษัท


แก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์ข้อมูลนี้จะมีการแก้ไขนโยบายนี้เป็นระยะ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์นโยบายความเป็นส่วนตัวล่าสุด แต่หากมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการใช้ข้อมูลส่วนตัว ทางเราจะประกาศผ่านเว็บไซต์เกี่ยวกับรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว


ปรึกษาเรื่องที่เกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว

หากท่านมีข้อคิดเห็นหรือปัญหาเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ข้อมูลนี้ หรือการรวบรวม ใช้งานหรืออัพเดทข้อมูลส่วนตัว กรุณาติดต่อได้ที่:02-23922256 ในช่วงเวลาทำการหรืออีเมลมาที่:service@taiwan-panorama.com。