:::
ArchiveAroundTaiwan
“แสงไฟยามอาทิตย์อัสดงส่องสว่าง รถลากที่วิ่งไปตามถนนเลียบแม่น้ำบรรทุกผู้โดยสารเจ้าใหญ่นายโตสวมเ...
ArchiveAroundTaiwan
กิจการแบบดั้งเดิมที่สืบทอดมา 3 ชั่วอายุคน ผ่านกาลเวลาเกินกว่า 100 ปี ฝ่าวิกฤตินับครั้งไม่ถ้วน เคยรุ่...
專欄
"ผมเป็นคนไทย และมีบัตรประชาชนไต้หวัน จึงอยากทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมของทั้งสองฝ่าย ซึ่งผมถือว...
ArchiveGlobalOutlook
ในฐานะที่เป็นสถานีวิทยุแห่งชาติ และยังเป็นสถานีวิทยุระดับนานาชาติเพียงแห่งเดียวในไต้หวัน Radio Taiwa...
ArchiveCulturalTrends
"เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานของยุโรปที่มีอายุยาวนานถึง 3-4 ร้อยปีแล้ว ผลงานภาพวาดสีน้ำมันของไต้หวันถือว...
ArchiveGlobalOutlook
สตูดิโอ SJ Art and Conservation ซึ่งตั้งอยู่ในเขตกวนตู้ ชานกรุงไทเป พื้นที่ภายในสตูดิโอที่สีขาวให้คว...
ArchiveGlobalOutlook
"แมลงสามง่ามกินหนังสือเป็นอาหาร แต่คุณต้องมีหนังสือมากพอมันถึงจะมากิน เมื่อมีหนังสือมาก ผมไม่ใช่เจ้า...
ArchiveCulturalTrends
ในปี 2003 องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Educational, Scient...
專欄
นับตั้งแต่นิตยสาร "ไต้หวันพาโนรามา" ฉบับภาษาอาเซียน (อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม) รายสองเดือนตีพิมพ์...
專欄
ประเทศไทยซึ่งมีบทบาทสำคัญในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ.2017 พลเอกประยุทธ์ จันทร์...
X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!