:::
ArchiveCommunities
แม้ว่าฟิลิปปินส์และไต้หวันจะอยู่ในเขตเวลาเดียวกัน และใช้เวลาเดินทางโดยเครื่องบินระหว่างกันเพียงหนึ่ง...
ArchiveAroundTaiwan
เออร์เนสต์ เฮมิงเวย์ นักประพันธ์ชื่อดังชาว อเมริกัน เคยกล่าวไว้ว่า “การขี่จักรยานข้าม น้ำข้ามท...
專欄
สมรภูมิรบที่กัมพูชา ค่ายผู้อพยพชาวเคิร์ดในอิหร่าน และพื้นที่ชนบทในแซมเบีย ล้วนเคยเป็นห้องตรวจโรคของน...
專欄
แรงดึงดูดให้ Ivan Yehorov จิตรกรชาวยูเครนข้ามน้ำข้ามทะเลกว่า 8,000 กม. มายังเกาะไต้หวันแห่งนี้ ก็คือ...
專欄
แน่นอนที่สุด ในฐานะของคนที่มาจากต่างแดน ผมไม่อาจพูดได้อย่างเต็มปากว่า ผมคือคนที่อาศัยอยู่บนเกาะ ไต้ห...
專欄
Rifat Karlova หรือในชื่อภาษาจีนว่า อู๋ฟ่ง (吳鳳) เป็นชาวตุรกี เขาเคยได้รับรางวัลระฆังทองคำ (Golden Bel...
專欄
นับตั้งแต่มีการตีพิมพ์นิตยสาร “ไต้หวันพาโนรามา” ฉบับภาษาอาเซียน (อินโดนีเซีย ไทย และเวีย...
專欄
ในการประชุมอวี้ซาน ฟอรั่ม (Yushan Forum) ปีค.ศ.2018 จัดโดยมูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนไต้หวัน-เอเชีย (T...
ArchiveAroundTaiwan
ในช่วงเวลายาวนานนับพันนับหมื่นปีที่ผ่านมา ชายฝั่งตอนเหนือที่ตั้งอยู่ใกล้กับไทเปต้องเผชิญกับทั้งการก่...
休閒旅遊
มีคำกล่าวที่ว่า คนชอบแมวกับคนชอบสุนัข สื่อถึงบุคลิกสองลักษณะที่แตกต่างกัน แล้วถ้าเป็นคนที่ชอบสัตว์จำ...
X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!