วิถีการกินอาหารของคนไต้หวัน พลังแห่งความคิดสร้างสรรค์บนภูมิปัญญาดั้งเดิม

:::

2017 / ตุลาคม

บทความ‧เฉินเลี่ยงจวิน คำแปล‧อัญชัน ทรงพุทธิ์นับจากที่ไต้หวันพาโนรามาฉบับภาษาอาเซียน (ภาษาไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม) ซึ่งเป็นนิตยสารรายสองเดือนฉบับแรกจัดพิมพ์ออกมาจนถึงปัจุบัน ทุกฉบับล้วนได้รับความนิยมจากผู้อ่านซึ่งเป็นชาวอาเซียนและผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน ตลอดจนได้รับการยกย่องชื่นชมจากบุคคลในวงการที่เกี่ยวข้อง

สำหรับฉบับที่ 12 (ประจำเดือนตุลาคม 2560) นำเสนอภายใต้หัวข้อ วิถีการกินอาหารของคนไต้หวัน ประกอบด้วย 5 บทความ ได้แก่ นวัตกรรมใหม่ของถ่านดินดีน้ำใส ข้าวไต้หวันรสโอชา น้ำมันเมล็ดชา น้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออก  แสงแดด น้ำทะเลและวัฒนธรรม สูตรสำเร็จนาเกลือของไต้หวันตำนานซอสสูตรโบราณ ซึ่งล้วนเป็นการนำผู้อ่านชาวอาเซียนไปรู้จักกับวิถีการดำรงชีวิตของชาวไต้หวันที่เกี่ยวพันกับเรื่องของถ่าน ข้าว ซีอิ๊ว และเกลือ อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่วิถีการกินอาหารของชาวไต้หวันและพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์บนภูมิปัญญาดั้งเดิมให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น

นอกจากนี้ยังมีบทความเรื่องรสชาติแห่งบ้านเกิด กลิ่นรสจากเอเชียอาคเนย์ ซึ่งเป็นการแนะนำนิทรรศการพิเศษ รสชาติแห่งบ้านเกิด กลิ่นรสจากเอเชียอาคเนย์ ที่จัดโดยพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน ซึ่งทำให้ผู้เข้าชมงานมีโอกาสได้สัมผัสกับเรื่องราวของเครื่องเทศและอาหารจากภูมิภาคเอเชียอาคเนย์โดยผ่านการบอกเล่าของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

สำหรับคอลัมน์ บุคคลเด่น ประจำฉบับนี้นำเสนอเรื่องราวของคุณเสิ่นเผยซือ ผู้ก่อตั้ง กาแฟกองพล  93  จากภูมิหลังที่เป็นลูกหลานทหารกองพล 93 รุ่นที่ 3 ระหว่างที่ศึกษาอยู่ในไต้หวันได้ไปฝึกงานในร้านกาแฟ เมื่อเดินทางกลับประเทศไทยจึงเปิดร้านกาแฟเอง ปัจจุบันมีสาขา 3  แห่ง เธอตั้งปณิธานว่าจะนำเอาประสบการณ์จากในไต้หวันมาช่วยเหลือสตรีไทยให้กลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน อีกทั้งยังหวังว่าจะใช้ความเชี่ยวชาญด้านกาแฟของเธอมา
สร้างอาชีพเสริมให้แก่สตรีไทยด้วย

นิตยสารไต้หวันพาโนรามา ฉบับภาษาอาเซียน จะยืนหยัดในการทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงมิตรภาพอันดีงามทั้งด้านวัฒนธรรมและเสริมสร้างความรุ่งเรืองระหว่างไต้หวันกับประเทศอาเซียนสืบไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

近期文章

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!