อาหารพื้นบ้านโดดเด่นของไต้หวัน

:::

2019 / เมษายน

บทความ‧เฉินเลี่ยงจวิน คำแปล‧กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์นับตั้งแต่นิตยสาร “ไต้หวันพาโนรามา” ฉบับภาษาอาเซียน (อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม) รายสองเดือน ตีพิมพ์เป็นต้นมา ได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่านชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนบรรดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน และได้รับเสียงชื่นชมจากหลากหลายแวดวงในสังคมเป็นอย่างมาก

“ไต้หวันพาโนรามา”  ภาษาอาเซียน ฉบับที่ 21 ประจำเดือนเมษายน 2562 นำเสนอในหัวข้อ “อาหารพื้นบ้านโดดเด่นของไต้หวัน” ประกอบด้วยบทความ 4 เรื่อง ได้แก่ “ตามหาบ้านเกิดแห่งจงพัวไซ :  เน่ยเหมิน”,  “ครัวส่วนตัว ปรุงแต่งเลิศรสแห่งชีวิต”, “อาเจ๊ต้วน ผู้สร้างสรรค์อาหารฮากกาเลิศรส”, “ไต้หวัน แดนวีแกนโลก วิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอาหาร 4 ประเภท คือ อาหารรสชาติดั้งเดิมของไต้หวัน, อาหารจากครัวส่วนตัวที่ไม่มีเมนูรายการอาหาร, อาหารฮากกา และอาหารวีแกน เพื่อเป็นการแนะนำผลงานสร้างสรรค์อาหารเลิศรสจากครัวส่วนตัวที่มีความโดดเด่น

สำหรับคอลัมน์รู้จักไต้หวันในฉบับนี้ นำเสนอเรื่องราวของ “เส้นทางแห่งการบูร” (Raknus Selu Trail) ในโครงการ “ทางหลวงสีเขียว” ที่สมาคมเดินพันลี้เป็นผู้ดำเนินการ ทางหลวงไถซานเสี้ยนซึ่งเป็นถนนที่ตัดผ่านชุมชนชาวฮากกาเป็นหลัก นับเป็นถนนที่เชื่อมโยงเส้นทางโบราณกับเส้นทางที่ใช้ลำเลียงผลผลิตในพื้นที่เกษตรในปัจจุบันและเส้นทางเดินเท้าตามป่าเขามากมายเข้าด้วยกัน ก่อสร้างเป็นเส้นทางที่มีความยาวกว่า 400 กิโลเมตร เดินเท้าบุกย่ำไปตามเส้นทางที่รกร้างว่างเปล่า บุกป่าฝ่าดง ข้ามขุนเขาลำเนาไพร เพื่อค้นหาเส้นทางเก่าแก่ที่ถูกหลงลืม เรียงร้อยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของไต้หวันและตำนานเรื่องเล่าในท้องถิ่น

นอกจากนี้ คอลัมน์เด่นประจำฉบับ ยังแนะนำโครงการ “วิวัฒนาการอาหาร” ของศิลปินเฉิงเหรินเพ่ย ที่ประมวลภาพอาหารของผู้ย้ายถิ่นฐาน เช่น อาหารชนิดต่างๆ ที่คู่สมรสต่างชาติซึ่งแต่งงานมาไต้หวันทำขึ้นเพื่อระลึกความทรงจำในบ้านเกิดและการใช้ชีวิตในท้องถิ่น แสดงให้เห็นผ่านภาพอาหารแต่ละภาพอย่างชัดเจน และเจาะลึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของกลุ่มชนและอุตสาหกรรมที่อยู่เบื้องหลังวัฒนธรรมอาหาร

นิตยสาร “ไต้หวันพาโนรามา”  ภาษาอาเซียน จะยืนหยัดในการทำหน้าที่ เพื่อประสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไต้หวันและประเทศในอาเซียนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสืบไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

近期文章

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!