การอนุรักษ์ทางทะเลและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

:::

2019 / ตุลาคม

บทความ‧เฉินเลี่ยงจวิน คำแปล‧กาญจน์ญาณ์ กฤษณ์ชญาคมน์นับตั้งแต่นิตยสาร “ไต้หวันพาโนรามา” ฉบับภาษาอาเซียน (อินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม) รายสองเดือน ตีพิมพ์เป็นต้นมา ได้รับความสนใจและเป็นที่ชื่นชอบของผู้อ่านชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดจนบรรดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน และได้รับเสียงชื่นชมจากหลากหลายแวดวงในสังคม

“ไต้หวันพาโนรามา”  ภาษาอาเซียน ฉบับที่ 24 ประจำเดือนตุลาคม 2562 นำเสนอในหัวข้อ “ความยั่งยืนแห่งท้องทะเล” ประกอบด้วยบทความ 4 เรื่อง ได้แก่ “การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลที่อุดมสมบูรณ์ ให้ยั่งยืนเคียงคู่ไต้หวันตลอดไป”, “ต่อต้านการทำประมงผิดกฎหมาย รัฐผนึกกำลังเอกชน เพื่อการประมงอย่างยั่งยืน”, “หายนะจากขยะในทะเล เร่งกู้วิกฤติระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม”, “ล่องลอยไปตามทะเล ช่างภาพใต้น้ำผู้เล่าเรื่องราวของทะเล” โดยนำเสนอข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเล, การบริหารจัดการประมง, การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการถ่ายภาพระบบนิเวศ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของไต้หวันในการอนุรักษ์ทางทะเลและการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน

สำหรับคอลัมน์รู้จักไต้หวันในฉบับนี้ยังคงเป็นเรื่องราวของการปั่นจักรยาน โดยเราเลือกเส้นทางบนทางหลวงหมายเลขไถ 2 บริเวณเลียบชายทะเล ระหว่างทางผ่านอุทยานท่องเที่ยวชายฝั่งตอนเหนือและชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง 2 แห่ง ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศชายฝั่งเป็นอ่าวคดเคี้ยวเต็มไปด้วยโขดหิน ถูกลมและน้ำทะเลกัดเซาะ มีแนวหินรูปร่างแปลกตาอยู่เรียงราย นำมาซึ่งความเพลิดเพลินในการปั่นจักรยานท่องเที่ยวไปตามชนบท ถือเป็นวิธีการที่ใกล้ชิดกับผืนแผ่นดินและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากที่สุด

สำหรับคอลัมน์กระแสเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในฉบับนี้ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมาชิกของมูลนิธิเพื่อการแลกเปลี่ยนไต้หวัน-เอเชีย (TAEF) และสมาพันธ์พัฒนาด้านการช่วยเหลือต่างประเทศแห่งไต้หวัน (Taiwan AID) ร่วมกันผลักดันวิสัยทัศน์และการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรมตามนโยบายมุ่งใต้ใหม่ นอกจากนี้ ยังจัดการประชุมอวี้ซานฟอรั่ม เพื่อส่งเสริมความตระหนักในการพัฒนาเอเชียร่วมกัน เป็นการนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกให้เห็นถึงกระบวนการส่งเสริมให้ไต้หวันและประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความสัมพันธ์ฉันมิตรในระยะยาว

นิตยสาร “ไต้หวันพาโนรามา”  ภาษาอาเซียน จะยืนหยัดในการทำหน้าที่ เพื่อประสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเป็นสะพานเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างไต้หวันและประเทศในอาเซียนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันสืบไป

บทความที่เกี่ยวข้อง

近期文章

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!