โฉมใหม่แห่งไทเป

:::

2018 / มิถุนายน

บทความ‧เฉินเลี่ยงจวิน คำแปล‧มณฑิรา ไชยวุฒิไต้หวันพาโนรามา ฉบับภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ภาษาอินโดนีเซีย ไทย และเวียดนาม) ซึ่งเป็นนิตยสารรายสองเดือนฉบับแรกที่จัดพิมพ์ออกมา ทุกฉบับล้วนได้การตอบรับที่ดีจากเพื่อนๆ ชาวอาเซียนเป็นอย่างยิ่ง ทั้งยังเป็นที่น่าสนใจและชื่นชอบของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน รวมถึงคำชื่นชมที่ดีจากทุกภาคส่วน

ไต้หวันพาโนรามา ภาษาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ฉบับที่ 16 (ประจำเดือนมิถุนายน ปีค.ศ.2018) จะขอนำเสนอเรื่องราวภายใต้หัวข้อศิลป์           ศาสตร์โฉมใหม่แห่งไทเป โดยมีบทความหลัก 4 เรื่อง ประกอบด้วย ตลาดวัฒนธรรมซินฟู่ติงฟื้นคืนชีพ ภูมิทัศน์ทางเสียงบนรถไฟฟ้าไทเป เปิดศักราชหน้าใหม่แห่งการอ่านร่วมกัน และ เมืองทั้งเมืองคือแหล่งสร้างสรรค์ศิลปะกราฟฟิตี้ของผม-BOUNCE ซึ่งจะเป็นการแนะนำศักยภาพทางความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบของไต้หวันทั้ง 4 ด้าน ซึ่งประกอบด้วยสถาปัตยกรรม, ดนตรี, ถ่ายภาพ และงานดีไซน์ในเชิงลึก รวมถึงศิลปวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นให้กับเพื่อนผู้อ่านชาวอาเซียนได้รับรู้

ฉบับนี้ยังมีรายงานพิเศษแนะนำนิทรรศการ การออกแบบงานหัตถกรรมสีเขียวในเอเชีย เพราะงานนี้นอกจากจะเป็นส่งเสริมประสิทธิภาพของผลงานการออกแบบสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมในไต้หวันแล้ว ก็ยังได้เชิญนักออกแบบจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ประเทศไทย, ฟิลิปปินส์, อินเดีย, อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มาร่วมจัดแสดงผลงาน โดยมีจุดประสงค์คือการเรียนรู้ปรัชญาแนวคิดและการปฏิบัติงานของการออกแบบสีเขียวเพื่อสิ่งแวดล้อมแบบร่วมสมัย เริ่มจากวัสดุพื้นบ้านและฝีมือการผลิตแบบดั้งเดิม ไปจนถึงการนำเอาดีไซน์ความสวยงามแบบร่วมสมัยเข้ามาประยุกต์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้จริงและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งข้อสังเกตที่เห็นได้จากตรงนี้คือไม่ควรประมาทตลาดเอเชียทั้งในด้านศักยภาพการแข่งขันและการออกแบบ

นอกจากนี้ ยังมีคอลัมน์ของโค้ชมวยไทยหลี่จื้อเหริน (李智仁) ชาวจีนโพ้นทะเลที่เดินทางมาจากประเทศเมียนมา ซึ่งสมัยหนุ่มๆ ตอนอยู่ในเมียนมาและไทยเคยมีโอกาสเรียนรู้มวยไทยแบบดั้งเดิม และช่วงที่มวยไทยมีชื่อเสียงแพร่หลายไปทั่วโลก เขาก็ได้นำเอามวยไทยเข้ามาเผยแพร่ในไต้หวัน จนได้รับการยกย่องว่าเป็น เจ้าพ่อมวยไทยแห่งไต้หวัน และยังมีลูกศิษย์อีกจำนวนไม่น้อยที่ได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันศิลปะป้องกันตัวทั้งในและต่างประเทศ จนสามารถสร้างชื่อเสียงในวงการมวยไทยทั่วโลก

 ไต้หวันพาโนรามา ฉบับภาษาเอชียตะวันออกเฉียงใต้นี้จะยืนหยัดในการเป็นสะพานเชื่อมโยงสัมพันธภาพที่ดีงาม การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม และสร้างมิตรภาพระหว่างไต้หวันกับประเทศในภูมิภาคอาเซียนสืบไป  

บทความที่เกี่ยวข้อง

近期文章

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!