นิทรรศการ “รสชาติแห่งบ้านเกิด กลิ่นรสจากเอเชียอาคเนย์” ลิ้มรสเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม เผ็ด

:::

2017 / ตุลาคม

บทความ‧เติ้งฮุ่ยฉุน รูปภาพ‧หลินหมินเซวียน คำแปล‧แสงชัย กิตติภูมิวงศ์


近十多年來,台灣日常的飲食字彙中出現如「打拋」、「薑黃」、「羅望子」、「香茅」等帶著異國風情的香料名稱。這些香草植物是來台生活、定居的東南亞朋友朝思暮想的家鄉味,它不僅勾起了東南亞友人的味覺記憶,也豐富了台灣的飲食文化,更成為台灣認識東南亞一個有趣的途徑。


ในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมา ได้มีการนำเครื่องเทศและสมุนไพรจากต่างชาติ เช่น กะเพรา ขมิ้น มะขาม และตะไคร้ เป็นต้น มาปรุงแต่งอาหารประจำวันของไต้หวัน พืชสมุนไพรเหล่านี้คือความคิดถึงรสชาติของอาหารบ้านเกิดที่ชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นำเข้ามายังไต้หวัน หลังจากมาใช้ชีวิตและอาศัยอยู่ที่นี่รสชาติความทรงจำของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกปลุกขึ้นมาอีกครั้งพร้อมๆ กับการเติมเต็มวัฒนธรรมการกินของไต้หวันให้มีความหลากหลายมากขึ้น และยังเชื่อมโยงให้ชาวไต้หวันได้รู้จักกับชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจ

 

เดือนกรกฎาคม 2017 พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน (國立臺灣博物館 : National Taiwan Museum) ได้จัดแสดงนิทรรศการพิเศษเรื่องรสชาติแห่งบ้านเกิด กลิ่นรสจากเอเชียอาคเนย์ (The Taste of Hometown : Southeast Asia Flavors) โดยให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องเทศและสมุนไพรที่ใช้ในชีวิตประจำวันของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งจะมีการแนะนำถึงต้นกำเนิด จุดเด่น ตลอดจนกรรมวิธีการปรุงอาหารจากเครื่องเทศและสมุนไพรของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่มาอาศัยอยู่ในไต้หวันอีกด้วย เพื่อให้ชาวไต้หวันสามารถแยกแยะความแตกต่างของรสชาติขณะลิ้มลองอาหารเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมทั้งได้สัมผัสความรู้สึกคิดถึงบ้านของผู้ที่จากบ้านเกิดมาอยู่ในไต้หวัน

 

กลิ่นรสจากเอเชียอาคเนย์ รสชาติแห่งบ้านเกิด

คุณหงซื่อยิ่ว (洪世佑) ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน เล่าถึงความเป็นมาของนิทรรศการครั้งนี้ว่า ผู้ที่คุ้นเคยกับประวัติศาสตร์ไต้หวันต่างรู้ว่า ไต้หวันเป็นถิ่นที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม และซึมซับวัฒนธรรมใหม่อย่างไม่ขาดสาย ดังจะเห็นได้จากความหลากหลายด้านอาหารการกินซึ่งมีการผสมผสานอาหารของชนเผ่าต่างๆ ในจีนแผ่นดินใหญ่เข้ากับอาหารไต้หวัน ในปี 1992 การอพยพเข้ามาอยู่ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทำให้อาหารไต้หวันรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมอาหารเอเชียอาคเนย์มากขึ้น และกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมการกินของไต้หวันในปัจจุบัน

ในฐานะที่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญต่อวัฒนธรรมที่หลากหลาย ทางพิพิธภัณฑ์ได้จัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง วัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชาวอิสลาม เมื่อปี 2014 ผลปรากฏว่าได้รับการตอบรับที่ดี โดยในปี 2015 ได้จัดให้มีทูตบริการนำชมพิพิธภัณฑ์ด้วยภาษาแม่ของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ถือเป็นผู้บุกเบิกด้านพิพิธภัณฑ์ไต้หวันอย่างแท้จริงซึ่งทางพิพิธภัณฑ์ได้มีการจัดนิทรรศการพิเศษอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ได้จัดนิทรรศการเรื่อง รสชาติแห่งบ้านเกิด กลิ่นรสจากเอเชียอาคเนย์

วันที่ 22 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันเปิดนิทรรศการ รสชาติแห่งบ้านเกิด กลิ่นรสจากเอเชียอาคเนย์ ที่จัดขึ้น ณ สวนหนานเหมิน (南門) ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวัน มีชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จำนวนมากแต่งกายด้วยชุดประจำชาติที่งดงามมาเข้าร่วมงาน ซึ่งนอกจากจะแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์และความสวยงามของแต่ละประเทศแล้ว ยังมีการปรุงอาหารพื้นเมืองที่ให้รสชาติแบบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แท้ๆ ที่มีความหลากหลายทั้งด้านรสชาติและสีสันอันเย้ายวนให้ผู้ที่พบเห็นต่างต้องการที่จะลิ้มลอง

เมื่อเดินเข้าไปในงานสิ่งแรกที่เห็นคือแผนที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขนาดใหญ่ในการศึกษาทางด้านมานุษยวิทยาแบ่งขอบเขตการศึกษาออกเป็น 2 ส่วนคือ คาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (หมายถึง คาบสมุทรอินโดจีน หรือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้บนแผ่นดินใหญ่) และหมู่เกาะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในส่วนของคาบสมุทรได้แก่ เวียดนาม ลาว กัมพูชาไทย และเมียนมาร์ รวม 5 ประเทศ สำหรับหมู่เกาะต่างๆ จะกระจายอยู่ในมหาสมุทรแปซิฟิกและอินเดีย จำนวนสองหมื่นกว่าเกาะ ซึ่งครอบคลุมไปถึงอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน และ ติมอร์ตะวันออก รวม 6 ประเทศ

การเดินชมนิทรรศการหนึ่งรอบ โดยมีคุณเฉินซิ่นจวิน (陳信鈞) เป็นมัคคุเทศก์นำชมพื้นที่จัดแสดงทำให้สามารถเข้าใจได้ในทันทีว่าสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเลือกใช้เครื่องเทศของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อย่างไรเช่น ประเทศในคาบสมุทรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นิยมใช้เครื่องเทศสดในการปรุงอาหาร แต่ประเทศหมู่เกาะต่างๆ เนื่องจากอาหารไม่เพียงพอ จึงมักนำผลและเมล็ดของพืชมาตากแห้งแล้วบด เพื่อใช้เป็นส่วนผสมในการหมักอาหารชนิดต่างๆ

ในระหว่างการบรรยาย คุณเฉินซิ่นจวินไม่ลืมที่จะแก้ไขความรู้ที่ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอาหารของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อาทิ ต่าเพา (打拋) ในภาษาจีน ไม่ใช่การทุบแต่หมายถึง ใบกะเพรา สำหรับคำว่า กาหลี่ (咖哩) ในภาษาจีน ไม่ใช่ผงกะหรี่ แต่เป็นเครื่องแกงซึ่งเกิดจากการบดผสมเครื่องเทศต่างๆ เข้าด้วยกัน และเครื่องแกงของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ละครอบครัวจะมีรสชาติที่ไม่เหมือนกันหรือแม้แต่ความเข้าใจผิดที่ว่า เมนูกุ้งกระเบื้อง (月亮蝦餅 อ่านออกเสียงว่า เยว่เลี่ยงเซียปิ่ง หรือแปลว่า กุ้งพระจันทร์)เป็นเมนูที่ชาวไต้หวันคิดค้นขึ้น

 

ความหลากหลาย ความซับซ้อนกลิ่นรสเอเชียอาคเนย์

คุณหยวนซวี่เหวิน (袁緒文) ผู้วางแผนและดำเนินการจัดนิทรรศการ บอกว่า การจัดนิทรรศการครั้งนี้ พวกเราได้สัมภาษณ์ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จาก 4 ประเทศ และมีการนำอาหารและเครื่องเทศของประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถึง 7 ประเทศมาจัดแสดงภายในงานด้วย

เครื่องเทศจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอยู่มากมายหลายชนิดถูกนำไปใช้ปรุงเป็นอาหารที่หลากหลาย มีการนำเครื่องเทศกระป๋องมาจัดแสดงภายในงานกว่า 10 ชนิด เช่น พริกไทย กานพลู มะขาม อบเชย ลูกผักชี กระวานเขียว ยี่หร่า และมะเยา เป็นต้น คุณหยวนซวี่เหวินย้ำด้วยว่า เครื่องเทศทั้ง 10 กระป๋องที่เห็นนี้เป็นเพียงเครื่องเทศที่ต้องใช้กันเป็นประจำยังมีพืชสมุนไพรหรือพืชปรุงรสชนิดอื่นที่นำมาจัดแสดงเป็นภาพอยู่บนฝาผนังอีกด้วย เช่น สะระแหน่ ตะไคร้ ลักซา ใบเตย มะกรูด ผักชี ขมิ้น และกะเพรา เป็นต้น

ข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและเครื่องเทศมีอยู่มากจนไม่สามารถจดจำได้หมด ดังนั้น ก่อนการสัมภาษณ์ คุณหยวนซวี่เหวินจะเตรียมหาข้อมูลเกี่ยวกับพืชสมุนไพรและเครื่องเทศทั้ง 10 ชนิดของประเทศนั้นๆ ไว้ล่วงหน้า พร้อมกับแจ้งเนื้อหาที่จะพูดคุยกันให้ผู้รับการสัมภาษณ์ได้ทราบก่อน แต่ผู้รับการสัมภาษณ์ที่มีความกระตือรือร้นมักจะช่วยเพิ่มให้เธออีก 30 ชนิด และยังบอกด้วยว่า เครื่องเทศที่พวกเขาใช้จริงๆ ยังมีอีกเยอะมาก ทำให้เธอเกือบจะรับไม่ไหว

หลังทำการสัมภาษณ์คนที่มาจากแต่ละประเทศผ่านไปทำให้พบว่าสิ่งที่พวกเขาพูดถึงคือพืชชนิดเดียวกัน เพียงแต่มีชื่อเรียกในแต่ละประเทศที่แตกต่างกัน วิธีการใช้ก็ไม่เหมือนกัน สุดท้ายจึงต้องใช้ชื่อวิทยาศาสตร์ และใส่ชื่อเรียกของแต่ละประเทศกำกับไว้ด้วย ราวกับว่ากำลังเรียนวิชาทางด้านพฤกษศาสตร์

คุณเลี่ยวจ่วนยุ่น (廖轉運) จากอินโดนีเซียได้นำขิงทรายที่เธอชอบมาให้ดู ขิงทรายมีความแตกต่างจากขิงแก่และขิงอ่อนที่พบเห็นบ่อยๆ ในไต้หวัน เมื่อนำขิงทรายมาผ่าออกจะเห็นเนื้อสีขาว ชิมดูจะพบว่าไม่เผ็ดร้อนเหมือนขิงแก่ไต้หวัน แต่จะมีกลิ่นของน้ำมันหอมสะระแหน่ คุณเลี่ยวจ่วนยุ่นบอกว่าขิงทราย ไม่เพียงแต่นำมาใช้ประกอบอาหารได้หลายอย่างแต่ยังใช้เป็นยาได้อีกด้วย ซึ่งคุณแม่ของเธอมักจะนำมาบดจนละเอียด แล้วนำมาทาที่หน้าท้องเพื่อลดอาการท้องแน่นท้องเฟ้อ ส่วนคุณเฝิงชุนเยี่ยน (馮春燕) ซึ่งมาจากเมียนมาร์ได้พูดถึงตะไคร้ที่คุณพ่อของเธอชื่นชอบเป็นพิเศษ โดยบอกว่าหลังจากนำตะไคร้มาต้มกับน้ำแล้ว คุณพ่อของเธอยังนำต้นตะไคร้นั้นมาเคี้ยวด้วยเพราะเสียดายไม่อยากทิ้งไปเปล่าๆ

นอกจากเรื่องราวของวิธีการใช้เครื่องเทศชนิดต่างๆ ที่หยิบยกมาพูดคุยแล้วยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับความคิดถึงที่มีต่อบ้านเกิดของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วย  บ่อยครั้งที่พวกเธอเล่าถึงความทรงจำเกี่ยวกับเครื่องเทศ ขอบตาจะเริ่มแดงเพราะนึกย้อนไปถึงตอนที่มีอายุ 10 กว่าปี ซึ่งยังเป็นเด็กหญิงตัวน้อยคลอเคลียอยู่ข้างกายแม่ ในวัยเด็กหลังเลิกเรียนเมื่อกลับถึงบ้านจะรีบวางกระเป๋าหนังสือ และจะช่วยแม่ตำเครื่องแกง คุณหยวนซวี่เหวินเล่าด้วยน้ำเสียงที่มีชีวิตชีวาพร้อมกับบอกว่า เธอรู้สึกชื่นชมในความกล้าของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เหล่านี้ที่ต้องทิ้งบ้านเกิดมาเผชิญชีวิตใหม่ และรู้สึกเห็นใจที่พวกเขาต้องแบกรับภาระหนักอันหนักอึ้งในไต้หวัน

บรรดาสาวๆ ผู้มีจิตใจเอื้ออารีเหล่านี้มักจะเล่าถึงความเอร็ดอร่อยของอาหารในบ้านเกิดแบบน้ำไหลไฟดับจนคุณหยวนซวี่เหวินถึงกับกล่าวว่าในระหว่างการพูดคุยสัมภาษณ์นั้นถ้าไม่ใช่ฟังจนหิวก็ซาบซึ้งจนต้องร้องไห้

 

การสนทนาข้ามวัฒนธรรม

คุณหยวนซวี่เหวินพูดถึงการข้ามวัฒนธรรมไว้ว่า การข้ามวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่น่าสนใจแต่ก็เป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนมาก ลองทบทวนดูจะเห็นจุดบอดทางวัฒนธรรมของเราเองอยู่หลายข้อ เช่น ไต้หวันเคยชินกับการใช้เหล้าขาวดับกลิ่นคาว แต่เนื่องจากเป็นข้อห้ามทางศาสนาของชาวมุสลิมจึงใช้สุราไม่ได้ พวกเขาจึงเปลี่ยนมาใช้ขมิ้นบดละเอียดผสมกับเครื่องเทศแล้วนำมาทาบนตัวปลา ไก่ดำไต้หวันถือว่าเป็นอาหารบำรุง แต่ชาวอินโดนีเซียใช้ไก่ดำในการประกอบพิธีกรรม ชาวไต้หวันรับประทานผักบุ้งโดยการหั่นเป็นท่อนแล้วนำไปผัดกับกระเทียม แต่ชาวเวียดนามจะเด็ดใบออก จากนั้นใช้มีดซอยเป็นเส้น แล้วนำมากินแบบสลัด ความแตกต่างเหล่านี้เองที่ถูกขุดคุ้ยออกมาจากการสนทนากัน

สิ่งที่สร้างความประทับใจมากที่สุดก็คือ วิธีการเตรียมเครื่องเทศ ชาวไต้หวันชอบใช้ต้นหอม ขิง กระเทียม ผัดกับน้ำมัน ซึ่งส่วนใหญ่มักจะตบให้แหลกหรือซอยให้ละเอียดจากนั้นใส่ลงกระทะ แต่ครอบครัวของชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แทบทุกบ้านจะใช้วิธีตำด้วยสากและครก ตำจนแหลกแล้วจึงนำมาปรุงอาหาร และถ้าถามว่าทำไมไม่ใช้เครื่องบดปั่น ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จะแสดงท่าทีที่ไม่เห็นด้วยออกมาทันที คุณเฝิงชุนเยี่ยนที่มาจากเมียนมาร์ และคุณเลี่ยวจ่วนยุ่นที่มาจากอินโดนีเซีย ถึงกับพูดพร้อมกันว่า ได้ผลไม่เหมือนกัน จะต้องใช้สากตำ มิฉะนั้นจะไม่ได้รสชาติแบบดั้งเดิม

 

สิ่งน่าสนใจภายนอกพิพิธภัณฑ์

นอกจากการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับเครื่องเทศแล้ว ทางพิพิธภัณฑ์ได้ใช้พื้นที่ในบริเวณเขตสวนหนานเหมินซึ่งอยู่ด้านนอกของตึกสีขาว ปลูกเครื่องเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายอย่าง เช่น ลักซา ผักชีฝรั่ง ใบเตย มะกรูด ผักก้านก่อง และตะไคร้ เป็นต้น เพื่อให้ผู้ที่เข้าชมนิทรรศการได้สัมผัสกับพืชผักสมุนไพรที่มีคุณลักษณะพิเศษและมีกลิ่นหอมที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยตนเอง

ทางพิพิธภัณฑ์ยังได้จัดกิจกรรมท่องเที่ยวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในไต้หวันในช่วงสุดสัปดาห์ โดยให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นมัคคุเทศก์พาชมถนนเมียนมาร์ ที่ถนนหัวซิน(華新街) เขตจงเหอ  ของนครนิวไทเป ถนนอินโดนีเซีย ที่ถนนจงเสี้ยวซี(忠孝西) และถนนฟิลิปปินส์ ที่ถนนหมินเฉวียนซี(民權西) ของกรุงไทเป เพื่อให้พวกเขาได้เล่าเรื่องราวของตัวเอง และยังมีทูตบริการผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในฐานะเป็นผู้นำชมนิทรรศการในระหว่างสัปดาห์ในบางวัน โดยพวกเธอจะแต่งกายด้วยชุดประจำชาติพร้อมทั้งแนะนำสิ่งที่เกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

คุณหงซื่อยิ่วบอกว่า หลังจากที่เสร็จสิ้นการจัดนิทรรศการพิเศษเรื่อง รสชาติแห่งบ้านเกิด กลิ่นรสจากอาเชียอาคเนย์ที่พิพิธภัณฑ์ไต้หวันแห่งชาติแล้ว จะตระเวนหมุนเวียนไปจัดนิทรรศการดังกล่าวในเมืองอื่นๆ ของไต้หวันรวมถึงหมู่เกาะรอบนอก เพื่อให้ชาวไต้หวันรู้จักวัฒนธรรมเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มากขึ้น

เครื่องเทศถือกำเนิดขึ้นในอินเดียและกระจายไปยังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผนวกเข้ากับสภาพดินฟ้าอากาศและค่านิยมของประชาชนของแต่ละประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กลายเป็นความหลากหลายและเป็นอาหารที่มีความน่าสนใจ ภายหลัง เครื่องเทศเหล่านี้ยังได้ติดตามผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มาถึงไต้หวัน โดยจะพบเห็นได้ตามระเบียงบ้าน หรือตามมุมสวนในชุมชน เป็นสิ่งที่พี่น้องชาวเอเชียอาคเนย์ได้คลายความคิดถึงบ้าน และยังได้เพิ่มรสชาติความเปรี้ยว หวาน ขม เผ็ดของอาหารไต้หวันในอีกแบบหนึ่ง

บรรดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่เดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมายังไต้หวัน ค่อยๆ ปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมไต้หวัน สร้างคนรุ่นที่ 2 ให้กลายเป็นสมาชิกคนสำคัญที่ขาดไม่ได้ในสังคม ชาวไต้หวันเองจึงควรที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนๆชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทำความเข้าใจถึงวัฒนธรรมอันหลากหลายที่น่าสนใจเหล่านี้

เพราะว่าผู้ที่ลงรากปักฐานแล้ว ก็นับเป็นคนบ้านเดียวกัน

บทความที่เกี่ยวข้อง

近期文章

Tiếng Việt IN

Triển lãm đặc biệt với chủ đề “Hương vị Nam Dương -Hương vị Quê hương”

Bài viết‧Deng Huichun Ảnh‧Lin Minsuan Biên dịch‧Bích Ngân

近十多年來,台灣日常的飲食字彙中出現如「打拋」、「薑黃」、「羅望子」、「香茅」等帶著異國風情的香料名稱。這些香草植物是來台生活、定居的東南亞朋友朝思暮想的家鄉味,它不僅勾起了東南亞友人的味覺記憶,也豐富了台灣的飲食文化,更成為台灣認識東南亞一個有趣的途徑。


Gần 10 năm nay, trong từ vựng món ăn hàng ngày tại Đài Loan thường hay xuất hiện danh từ về gia vị mang tính ngoại lai như “Dapao” (Húng quế Tây), “Jianghuang” (Nghệ), “Luowangzi” (Hạt Me), “Xiangmao” (Sả).v.v..Các loại cây thực vật này là hương vị quê hương mà các bạn Đông Nam Á đến Đài Loan sinh sống, định cư đang ngày đêm hằng mong nhớ, những gia vị đó không những khơi dậy kí ức vị giác của các bạn ấy, mà còn góp phần làm phong phú thêm cho văn hóa ẩm thực Đài Loan, và hơn nữa cũng trở thành con đường rất thú vị để người dân đảo Ngọc làm quen với các nước trong khu vực Đông Nam Á.

 

Tháng 7 năm 2017, Nhà Bảo tàng Nation Taiwan Museum ( Nhà bảo tàng Quốc gia Đài Loan-gọi tắt là Nhà Bảo tàng Đài Loan) đã tổ chức cuộc triển lãm đặc biệt với chủ đề “Hương vị Nam Dương-Hương vị Quê hương”, triển lãm tận dụng các loại thảo mộc và gia vị thường gặp ở khu vực Đông Nam Á để dẫn vào giới thiệu nguồn gốc gia vị của các nước, giới thiệu nét đặc sắc trong từng loại gia vị của mỗi địa phương cũng như cách dùng gia vị như thế nào để tăng thêm phần hấp dẫn thơm ngon cho món ăn, ngoài ra còn có câu chuyện đến Đài Loan định cư của các bạn Người nhập cư mới, giúp cho người dân Đài Loan trong khi thưởng thức ẩm thực Đông Nam Á đang có mặt khắp nơi trên các nẻo đường đất nước, ngoài việc có thể nhận biết mùi vị chua cay được gói ghém trong mỗi một miếng ăn, đồng thời cũng hiểu được nỗi niềm thương nhớ quê hương của các bạn ấy.

 

Hương vị Nam Dương-Hương vị Quê hương

Khi nói đến nguyên nhân tổ chức lãm đặc biệt này, ông Hong Shi-you (Hồng Thế Hựu) giám đốc Nhà Bảo tàng Nation Taiwan Museum cho biết : “Những người am hiểu lịch sử Đài Loan đều biết rằng, từ trước đến nay Đài Loan luôn là một nơi chuyển tải văn hóa đa nguyên và không ngừng đón nhận nét văn hóa mới, từ sự đa nguyên trong ẩm thực cũng có thể chứng minh được rằng, văn hóa ẩm thực Đài Loan là tinh hoa được đúc kết từ vô số cách chế biến món ăn của nhiều dân tộc ở Trung Quốc Đại Lục, vào năm 1992, theo dấu chân của các bạn Đông Nam Á sang định cư tại Đài Loan, cách chế biến món ăn hương vị Nam Dương cũng du nhập vào hòn đảo này, từ đó trở thành một phần trong văn hóa ẩm thực Đài Loan.”

Ngày 22/7/2017 Triển lãm đặc biệt với chủ đề “Hương vị Nam Dương-Hương vị Quê hương” đã chính thức khai mạc, trong ngày hôm đó, ngay tại hội trường Khu Nanmen (Nam Môn) thuộc Nhà Bảo tàng Nation Taiwan Museum có rất nhiều bạn Đông Nam Á, mặc trang phục truyền thống của quê hương cùng đến chung vui, ngoài việc thể hiện vẻ đẹp muôn màu muôn sắc của quê cha đất tổ, các bạn ấy còn tự tay chế biến nhiều món ăn mang đậm hương vị Đông Nam Á, với nhiều màu sắc sặc sỡ vô cùng hấp dẫn, chỉ nhìn thấy thôi là khiến cho mọi người thèm đến không cưỡng nổi.

Ngay khi bước vào bên trong khu triển lãm, ánh mắt của bạn sẽ bị thu hút bởi bức bản đồ Đông Nam Á rất to.Trong Nhân loại học, thông thường khu vực này được chia thành hai phần gồm có “Bán đảo Đông Nam Á” và “Quần đảo Đông Nam Á”. “Bán đảo Đông Nam Á” bao gồm 5 nước như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan và Miến Điện. Còn “Quần đảo Đông Nam Á” là nói đến hơn 2.000 đảo trong khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, bao gồm các nước Indonesia, Philippines, Malaisia, Singapore, Brunei và Đông Timor.

Theo bước chân của Chen Xin-jun (Trần Tín Quân), một thuyết minh viên hiện đang làm việc tại Nhà bảo tàng Nation Taiwan Museum, dạo quanh một vòng khu Triển lãm, sẽ nhanh chóng giúp bạn hiểu được rằng yếu tố khí hậu và môi trường đã quyết định phương thức sử dụng gia vị của người dân khu vực Đông Nam Á. Thí dụ như đa số các nước trong khu vực Bán đảo Đông Nam Á thì sử dụng các loại gia vị tươi để chế biến các món ăn của họ, còn các nước trong khu vực Quần đảo Đông Nam Á, do sản lượng không được phong phú, nên họ đã đem hạt và quả thực vật phơi khô sau đó nghiền thành bột trộn chung với nhau và làm thành gia vị ướp thức ăn.

Chen Xin-jun vừa thuyết minh vừa giải thích những hiểu biết sai lệch của mọi người đối với cách chế biến món ăn Đông Nam Á, thí dụ như trong món ăn của Thái Lan có một gia vị mang tên Dapao, đây là lá Húng quế Tây, tuy đồng âm với từ Dapao ( made love) trong tiếng Hoa, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác hẳn; còn “Cà ri” có nghĩa là “Hỗn hợp”, mỗi một gia đình trong khu vực Đông Nam Á đều có cách thức chế biến Cà ri khác nhau, còn bánh “yueliang xiabing” (Bánh Tôm Mặt trăng) là món ăn của Đài Loan.

 

Hương vị Đông Nam Á- Đa dạng, phức tạp

 “Để chuẩn bị cho cuộc triển lãm đặc biệt này, chúng tôi đã tìm đến các bạn Người nhập cư mới của 4 nước để hỏi thêm chi tiết, và trong cuộc triển lãm chúng tôi đã trình bày và giới thiệu các món ăn cũng như gia vị chế biến món ăn của 7 nước.” Yuan Xu-wen (Viên Tự Văn), nhà tư vấn thiết kế tổ chức triển lãm cho biết như vậy.

Chủng loại gia vị ở Đông Nam Á thì rất đa dạng, từ những gia vị này có thể chế biến ra nhiều món ăn vô cùng hấp dẫn. Trong triển lãm, Ban tổ chức đã trưng bày ra 10 lọ đựng các gia vị như: Tiêu, Đinh hương, Hạt Me, Quế chi, Hạt Ngò, Bạch đậu khấu (cardamom), Thì là Ai Cập, Trẩu xoan.v.v.. “ Đây chỉ là những loại gia vị cơ bản mà thôi.” Yuan Xu-wen nhấn mạnh, còn phải cho thêm các loại thảo mộc đang được treo trên tường trong khu Triển lãm như rau bạc hà, sả, rau răm, lá dứa, chanh Thái (hay còn gọi là Trấp hay Trúc thơm), ngò gai, nghệ, rau húng quế.v.v.. thì món ăn mới xem như là hương vị Đông Nam Á chính thống.

Những thông tin về gia vị thảo mộc thì nhiều vô số kể, thông thường trước khi làm việc Yuan Xu-Wen sẽ chuẩn bị trước các thông tin có liên quan đến 10 loại gia vị thảo mộc, kế đến là thông báo cho người được phỏng vấn biết về nội dung của buổi trò chuyện, thế nhưng người được phỏng vấn thì rất nhiệt tình còn giúp cô giới thiệu thêm 30 loại gia vị thảo mộc nữa, họ cho biết “ Thực ra ở bên đó, gia vị mà chúng tôi sử dụng còn có thêm nhiều như thế này nữa.”, điều này khiến cho cô toát mồ hôi hột, suýt tý nữa là đỡ không kịp, vì không có sự chuẩn bị trước.

Do thường hay phỏng vấn nhiều nước khác nhau, nên cô mới phát hiện rằng, thực ra những người được phỏng vấn là nói đến cùng một loại thảo mộc, thế nhưng mỗi nước có cách gọi khác nhau, rồi ngay cả cách chế biến cũng khác nhau, cuối cùng cô quyết định áp dụng danh pháp khoa học theo tiếng La Tinh, sau đó viết thêm tên gọi của các nước, giống hệt như đang học một khóa về các loại thảo mộc.

Cô Liao Zhuan-yun (Liêu Chuyển Vận) người Indonesia đem đến một loại gia vị mà cô rất thích, đó là Shajiang (củ Địa liền), không giống như củ gừng già hay gừng non thường nhìn thấy ở Đài Loan, bẻ đôi củ Địa liền ra, bên trong là màu trắng, nếm thử một miếng, mùi vị không cay như gừng già của Đài Loan, thế nhưng có mùi thơm tinh khiết của tinh dầu bạc hà. Cô Liao Zhuan-yun nói, củ Địa liền không chỉ có thể làm gia vị cho các món ăn, mà còn được xem là một vị thuốc, mẹ cô thường xay nhuyễn sau đó đắp lên bụng có thể chữa được bệnh đầy bụng, chướng hơi. Cô Feng Chun-yan ( Phùng Xuân Yến) người Miến Điện thì giới thiệu về cây sả, một gia vị mà cha của cô rất thích, sau khi nấu canh xong, còn đem ra gặm tiếp chứ không chịu vứt bỏ.

Các loại gia vị được đem ra giới thiệu không những được sử dụng trong chế biến các món ăn, mà bên trong còn ẩn chứa nỗi niềm thương nhớ quê nhà của Người nhập cư mới. “Mỗi lần các bạn ấy nhắc đến những kỷ niệm từ các loại gia vị, thì đôi mắt lại đỏ hoe, hoặc dường như mình trở về thời mười mấy tuổi, còn là một cô gái nhỏ bên cạnh mẹ, khi mới đi học về, bỏ cặp xách xuống là bắt tay vào giúp mẹ giã gia vị.” Cô Yuan Xu-wen miêu tả rất sinh động về cảm nghĩ của các bạn nhập cư mới, thế nhưng điều mà cô khâm phục nhất là lòng dũng cảm của các chị em khi một thân một mình sang Đài Loan sinh sống, cảm thương tính kiên cường và đầy nghị lực để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của họ.

Nhiều chị em nhiệt tình cũng thao thao bất tuyệt miêu tả hương vị hấp dẫn của các món ăn quê nhà, cô Yuan Xu-wen chia sẻ thêm : “Trong khi phỏng vấn, các bạn ấy không làm mình đói bụng cồn cào thì cũng làm mình cảm động đến nỗi nước mắt cứ tuôn tràn.”

 

Cuộc đối thoại xuyên văn hóa

 “Xuyên văn hóa là một điều rất thú vị và cũng rất phức tạp.” Cô Yuan Xu-wen nói. Điều này giúp cho chúng ta không ngừng kiểm điểm lại điểm mù trong văn hóa của dân tộc. Thí dụ như người Đài Loan có thói quen dùng rượu để khử mùi tanh, thế nhưng người Hồi giáo thì do tín ngưỡng của họ cấm không được uống rượu, nên cách khử mùi tanh của họ là dùng củ nghệ xay nhuyễn, sau đó trộn thêm các gia vị rồi chà xát lên cá. Ở Đài Loan gà ác được xem như một thức ăn bổ dưỡng, ở Indonesia thì loại gà này được đem đi cúng làm bùa làm phép. Rau muống ở Đài Loan thì được xắt khúc sau đó là khử tỏi và xào, còn ở Việt Nam thì bỏ lá, cọng thì bào thành sợi và làm gỏi, trộn salat, phải nói sự khác biệt nếu kể ra thì rất là nhiều, và để biết được nhiều như vậy cũng nhờ các cuộc trò chuyện thân mật với các bạn Đông Nam Á.

Điều gây ấn tượng nhất đó là cách xử lý các loại gia vị. Người Đài Loan cũng thích dùng hành, gừng, tỏi để khử thơm, nhưng đa số là đập dập hoặc bằm nhuyễn và cho vào nấu; thế nhưng hầu hết các gia đình trong khu vực Đông Nam Á là dùng chày và cối để giã nát, các loại gia vị sau khi được giã nát xong mới cho vào nấu. Khi được hỏi “Không được dùng máy xay sinh tố để xay à?” thì chỉ nhìn thấy một sự biểu lộ rất ngạc nhiên của các bạn ấy, ý nói không thể làm như vậy được. Feng Chun-yan người Miến Điện và Liao Zhuan-yun đến từ Indonesia đều cùng nói: “ Hiệu quả hoàn toàn khác nhau”. Nhất định là phải giã bằng tay, xay nhuyễn các loại gia vị nếu không thì món ăn sẽ không đúng mùi vị của nó.

 

Bên ngoài Nhà bảo tàng

Bên ngoài tòa nhà Tiểu Bạch Cung của khu vực Nanmen, Ban quản lý Nhà bảo tàng cũng rất có tâm, dành một khoảng đất ươm trồng rất nhiều loại cây thảo mộc Đông Nam Á, như rau răm, ngò gai, lá dứa, chanh Thái, rau sao nhái, sả.v.v..giúp cho người dân sau khi tham quan toàn bộ khu Triển lãm xong, khi ra ngoài có thể tận mắt nhìn thấy những đặc trưng cũng như hương thơm đặc hữu của từng loại thảo mộc gia vị.

Vào dịp cuối tuần, Nhà bảo tàng Nation Taiwan Museum còn tổ chức tour du lịch mini tham quan khu vực Đông Nam Á tại Đài Loan, chuyến du lịch này sẽ do các bạn Người nhập cư mới làm hướng dẫn viên, họ hướng dẫn du khách tham quan phố Miến Điện (đường Hoa Tân, quận Trung Hòa thành phố Tân Bắc), phố Indonesia (đường Trung Hiếu Tây, thành phố Đài Bắc), phố Philippines (Dân Quyền Tây, thành phố Đài Bắc), các bạn hướng dẫn viên sẽ tự kể câu chuyện của mình cho du khách cùng nghe.

 “Sau khi kết thúc thời gian triển lãm tại Nhà bảo tàng Nation Taiwan Museum, cuộc Triển lãm đặc biệt mang tên “Hương vị Nam Dương-Hương vị Quê hương” sẽ thực hiện một hành trình triển lãm vòng quanh Đài Loan, đến các khu vực vùng sâu vùng xa và các đảo ngoài khơi, bổ sung thêm nguồn tài nguyên văn hóa phong phú đến cho các khu vực này, để ngày càng nhiều người dân Đài Loan trải nghiệm và hiểu hơn về văn hóa Đông Nam Á.” Hong Shi-you cho biết như vậy.

Các loại gia vị có nguồn gốc từ Ấn Độ, sau đó lan truyền rộng rãi đến khu vực Đông Nam Á, do thích hợp với phong thổ và dân tình của các nước trong khu vực này, nên cũng giúp cho các món ăn Đông Nam Á trở nên đa dạng và đặc sắc hơn. Kế tiếp, những gia vị này lại theo chân của các bạn Người nhập cư mới, sang Đài Loan và có mặt trong các chậu cây đặt ở hành lang trước nhà hoặc tại mảnh đất nho nhỏ trong khu dân cư, giải tỏa bớt nỗi nhớ quê nhà của các chị em, đồng thời cũng tăng thêm mùi hương cho vị chua, ngọt, đắng, cay của văn hóa ẩm thực Đài Loan.

Các chị em Người nhập cư mới, những người vượt trùng dương đến định cư tại Đài Loan, cũng từ từ hòa nhập vào văn hóa của đảo Ngọc, nuôi dưỡng và giáo dục thế hệ thứ 2, trở thành một thành viên không thể thiếu được trong xã hội. Người dân Đài Loan đúng ra cũng nên kết giao với nhiều người bạn Đông Nam Á, hiểu thêm về nét văn hóa đặc sắc và sự phong phú đa dạng của nền văn hóa này.

Vì khi đã ươm mầm cắm rễ ở vùng đất này thì chúng ta đều là người một nhà.

Pameran Selera Kampung Halaman Cita Rasa Asia Tenggara

Artikel‧Cathy Teng Gambar‧Lin Min-hsuan

近十多年來,台灣日常的飲食字彙中出現如「打拋」、「薑黃」、「羅望子」、「香茅」等帶著異國風情的香料名稱。這些香草植物是來台生活、定居的東南亞朋友朝思暮想的家鄉味,它不僅勾起了東南亞友人的味覺記憶,也豐富了台灣的飲食文化,更成為台灣認識東南亞一個有趣的途徑。


Dalam beberapa waktu terakhir ini, sering terdengar kata-kata seperti ìDa Baoî, Kunyit, Asam, Serai dan sejenisnya yang merujuk kepada cara pengolahan atau bahan bumbu asal luar negeri, di dalam dunia kuliner di Taiwan. Semua bahan bumbu tersebut adalah pelepas rindu kampung halaman bagi para imigran baru asal Asia Tenggara yang tengah tinggal menetap di Taiwan. Bahan bumbu tersebut tidak hanya menjadi mediator pelepas rindu mereka, namun juga menambah keragaman dalam dunia kuliner di Taiwan sendiri, sehingga sekaligus menjadi jembatan penghubung antara Taiwan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara.

 

Pada bulan Juli 2017, Museum Nasional Taiwan (NTM) menggelar sebuah pameran dengan tajuk “Selera Kampung Halaman, Cita Rasa Asia Tenggara”, yang khusus memperkenalkan beragam asal mula bahan bumbu dapur yang biasanya dipergunakan dalam mengolah masakan khas negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Selain itu juga menyajikan cerita kisah tentang para imigran baru yang menetap di Taiwan, agar masyarakat Taiwan dapat mengenal cita rasa dan memahami perasaan para perantau melalui sajian masakan yang kerap dapat dinikmati melalui sajian makanan dari para penjaja atau rumah makan yang ada.

 

 

Selera Kampung Halaman

Cita Rasa Asia Tenggara

“Bagi orang yang memahami sejarah Taiwan, maka dapat mengetahui bahwa Taiwan selalu menjadi sebuah wadah penyatu ragam kebudayaan yang ada, tidak saja hanya menerima masukan datangnya kebudayaan baru, namun juga tercatat sebagai bukti melalui makanan yang beragam jenisnya. Kebudayaan kuliner Taiwan memadukan banyak jenis makanan asal Daratan Tiongkok, sementara sejak tahun 1992 dengan masuknya teman-teman asal Asia Tenggara, maka masakan khas asal Asia Tenggara juga turut serta masuk ke Taiwan, dan menjadi salah satu bagian dari kebudayaan kuliner Taiwan”, kata Hung Shih-yu selaku kepala NTM.

Selaku museum yang merangkul keragaman budaya yang ada, pihak NTM setelah sukses menggelar pameran bertajuk “Kebudayaan dan Kehidupan Dunia Islam” pada tahun 2014, maka pada tahun 2015 juga mulai mengadakan pelayanan panduan wisata dalam museum yang dapat memberikan pelayanan informasi dalam bahasa ibu atau bahasa yang dipergunakan oleh negara-negara Asia Tenggara. NTM selaku penggagas awal dalam hal pameran ini, tahun ini kembali menyajikan pameran dengan tajuk “Selera Kampung Halaman, Cita Rasa Asia Tenggara”.

Tepat pada tanggal 22 Juli, pameran tersebut dibuka untuk umum dengan lokasi pameran di Nanmen Park, dengan dihadiri langsung oleh para imigran baru yang mengenakan pakaian khas tradisional negaranya masing-masing. Pameran tersebut selain menampilkan ragam keindahan masing-masing negara, juga tersedia ragam makanan khas negara setempat, dengan ragam warna yang memukau, tanpa terasa juga turut memainkan rasa ingin coba para pengunjung yang datang.

Saat memasuki ruang pameran, yang pertama yang menarik perhatian adalah sebuah peta tentang Asia Tenggara yang terbentang luas. Adapun cara klasifikasi yang dilakukan sesuai dengan ilmu antropologi terbagi menjadi dua bagian yakni “Semenanjung Asia Tenggara” dan “Kepulauan Asia Tenggara”. Semenanjung Asia Tenggara terdiri dari Vietnam, Laos, Kamboja, Thailand dan Myanmar. Sementara Kepulauan Asia Tenggara yang terbentang di Samudra Atlantik dan Samudra Hindia, mencakup Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam dan Timor Leste.

Menurut pemandu museum Chen Xin-jun, usai mengelilingi areal pameran maka dapat segera langsung memahami atmosfir dan tata cara penyajian makanan yang digunakan di Asia Tenggara. Misalnya negara-negara di Semenanjung Asia Tenggara banyak yang memasukkan bahan bumbu berupa sayur perasa segar langsung ke dalam masakan, dan berbeda dengan cara yang diterapkan oleh negara-negara di Kepulauan Asia Tenggara, dimana lebih banyak berupa buah dan biji-bijian yang dikeringkan terlebih dahulu kemudian digiling hingga halus, dan baru kemudian dipergunakan sebagai bumbu dasar atau bahan rempah masakan.

Chen Xin-jun menjelaskan bahwa dirinya juga kerap berupaya untuk melakukan perbaikan pemahaman yang salah oleh masyarakat terhadap dunia kuliner Asia Tenggara, misalnya dalam tata cara pengolahan makanan yang dipergunakan dalam masakan Thailand, yakni Da Bao, yang arti sebenarnya adalah daun Kemangi, dan bukan sebagai kata kerja “Melempar”. Sementara untuk kata “Kari” memiliki makna paduan beragam jenis rempah dalam masakan, sehingga hasil olahan dengan jenis tempeh yang berbeda akan menghasilkan rasa kari yang berbeda pula. Sementara untuk makanan bernama “Yue Liang Xia Bin”, adalah nama masakan yang berasal dari pemahaman masayarakat Taiwan sendiri terhadap jenis masakan yang terlihat seperti dadar telur dengan isi daging udang cincang.

 

Ragam Cita Rasa Asia Tenggara

Koordinator pameran Yuan Hsu-wen mengatakan, “Dalam pameran kali ini, kami melakukan wawancara terhadap 4 imigran baru dari negara berbeda, menampilkan rempah-rempah bumbu dapur dari 7 negara Asia Tenggara.”

Rempah-rempah yang dipergunakan di Asia Tenggara sangat beraneka ragam, dimana dalam pameran dapat terlihat merica, cengkeh, asam, kayu manis, ketumbar, kapulaga, jinten, kemiri dan lain sebagainya. Yuan Hsu-wen menjelaskan bahwa semua rempah-rempah tersebut adalah bahan dasar bumbu dapur. Selain itu juga pada dinding di ruang pameran dipamerkan daun-daun khusus yang dipergunakan sebagai bahan racikan masakan antara lain mentha, serai, kesum, pandan, ketumbar, kunyit, kemanggi dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan informasi tentang bumbu dan rempah-rempah sangat banyak, maka takkala Yuan Hsu-wen mempersiapkan 10 hjenis rempah-rempah yang berasal dari negara setempat, setiap nara sumber begitu antusias memberikannya informasi lebih dari 30 jenis rempah yang biasanya dipergunakan dalam meracik masakan, sehingga kerap membuat dirinya tak berdaya membendung banyaknya informasi tentang bumbu dan rempah-rempah tersebut.

Terlebih-lebih saat melakukan pembahasan bahan rempah-rempah untuk masing-masing negara, baru diketahui jika pemberian nama berbeda antar negara yang ada. Selain itu masih ada cara pengolahan yang berbeda yang dipergunakan dalam kesehariannya, sehingga pada akhirnya diambil keputusan untuk menggunakan nama bahasa latin untuk setiap jenis rempah yang akan dipamerkan, baru kemudian menambahkan nama yang biasanya dipergunakan di masing-masing negara.

Liau Chuan-yun yang berasal dari Indonesia sangat menggemari rempah jenis kencur, dimana ini berbeda dengan jahe tua atau jahe muda yang biasanya umum ditemukan di Taiwan. Kencur yang telah dikuliti akan terlihat berwarna putih, rasa pedas yang dikeluarkan oleh kencur tidak sepedas jahe tua Taiwan, namun memiliki aroma seperti daun menthe yang menyegarkan. Liao Chuan-yun menjelaskan bahwa kencur tidak saja dipergunakan sebagai bumbu masakan, namun juga sebagai bahan obat. Biasanya ibunda Liau akan menghaluskan kencur kemudian dibalur pada perut untuk mengurangi kekembungan gas dalam perut. Sementara Feng Chun-yen yang berasal dari Myanmar, juga berbagi kesukaan sang ayah akan rempah jenis serai. Sekalipun serai telah dimasak menjadi sop, namun kerap terlihat sang ayah masih akan mengunyah serai tersebut berkali-kali sambal menghisap sari yang ada di dalamnya.

Informasi yang terkuak dari hasil pengumpulan bahan rempah ini, ternyata juga mampu menjadi alat pelepas rasa rindu akan kampong halaman. “Mereka kerap menggunakan bahan bumbu dapur sebagai penyambung rasa kampung halaman. Rempah-rempah tersebut juga membuat sembab mata mereka, bagaikan kenangan saat berusia 10 an tahun, selepas sekolah bersama dengan ibunda meracik bumbu dapur”, jelas Yuan Hsu-wen. Dan kini mereka telah tumbuh dewasa, datang merantau ke Taiwan, sekalipun tidak sanggup melupakan memori indah akan kampung halaman, namun juga menuai semangat dalam diri untuk dapat hidup mandiri dan sejahtera.

Semua imigran baru yang bersahaja, dengan antusias memperkenalkan beragam jenis sajian masakan yang berselera. Yuan Hsu-wen berkata, “Selama masa wawancara, jika bukan cerita yang membuat rasa lapar menjalar, maka rasa terenyuh yang berlinang air mata.”

 

Komunikasi Lintas Budaya

Yuan Hsu-wen menjelaskan bahwa lintas budaya adalah sesuatu yang menggembirakan sekaligus komplikatif. Sehingga mampu membuat diri untuk terus melakukan introspeksi diri tentang pemahaman kebudayaan yang dimiliki. Misalnya peran arak beras dalam kuliner Taiwan yang biasanya dipergunakan untuk menghilangkan rasa amis, namun karena dalam dunia Muslim, arak adalah bahan yang dilarang dalam penggunaannya, sehingga biasanya akan menggunakan kunyit yang digiling halus kemudian dipadukan dengan rempah lainnya untuk dioleskan ke bahan makanan jenis ikan atau laut. Jika ayam jenis kate atau berbulu halus seperti sutera, biasanya digunakan di Taiwan sebagai bahan makanan penyehat tubuh, namun berbeda halnya dengan di Indonesia yang biasanya identik dengan bahan untuk sesajen atau guna-guna. Untuk pengolahan sayur kangkung, di Taiwan biasanya sayur kangkung yang selesai dipotong, langsung ditumis dengan bawang putih. Sementara di Vietnam, setelah daunnya dipetik, maka batang sayur kangkung digunakan sebagai bahan salad. Semua informasi ini baru diketahui usai wawancara dengan para imigran baru yang berbagi tata cara pengolahan makanan di negara mereka.

Seperti yang diketahui oleh pihak umum, masyarakat Taiwan kerap menggunakan bawang merah, jahe dan bawang putih untuk ditumis, dimana akan dihancurkan atau diiris tipis-tipis. Berbeda dengan tradisi masyarakat di kawasan Asia Tenggara, yang akan menggilingnya secara halus, kemudian akan dibalur bersama dengan bahan makanan utama lainnya, agar aroma dapat lebih meresap ke dalam makanan. Saat ditanya “Apakah tidak boleh 'diblender'?”, maka banyak imigran baru yang hanya memberikan tatapan aneh dan menjawab bahwa hasil akhir yang akan didapatkan akan berbeda, khususnya jika bahan rempah-rempah digiling dengan cobekan batu tradisional.

 

Berjalan Keluar dari Museum

Setelah mengelilingi kawasan pameran, maka saat berjalan keluar akan terlihat sebuat gedung berwarna putih di Nanmen Park. Pengelola pameran dengan sungguh-sungguh menanam berbagai jenis bahan rempah-rempah, mulai dari serai, kesum, ketumbar, pandan, serai dan lain sebagainya, sehingga para pengunjung dapat juga melihat bentuk tanaman asli rempah-rempah yang dipamerkan tersebut.

Selain itu pihak NTM juga secara khusus mengajak teman-teman untuk “Berwisata di Asia Tenggara”, dengan dipandu oleh imigran baru berjalan ke jalan Myanmar (Hua Shin Street Chungho District, New Taipei City), jalan Indonesia (Chung Hsiao West Road Taipei City), jalan Filipina (Min Chuan West Road, Taipei City). Semua duta Asia Tenggara ini juga akan menyajikan pelayanan panduan yang berbeda secara berkala, dengan mengenakan busana tradisional mereka, mencoba memperkenalkan beragam jenis kebudayaan asal Asia Tenggara secara langsung untuk para pengunjung.

 “Usai pameran “Selera Kampung Halaman, Cita Rasa Asia Tenggara” di NTM, maka pameran akan digelar bergilir di daerah lain di seluruh Taiwan, sehingga mampu menjembatani kekosongan dan kekurangan informasi khususnya dalam hal kebudayaan di kawasan yang berada di pedalaman atau yang berada di luar pulau, semua ini berfungsi untuk lebih memperkenalkan kebudayaan Asia Tenggara bagi masyarakat luas”, kata Hung Shih-you.

Rempah-rempah yang berasal dari India, kemudian meluas hingga ke kawasan Asia Tenggara, disesuaikan dengan khasanah dan adat setempat, menjadi bahan bumbu dapur yang beraneka rasa. Selain itu, seiring dengan datangnya para imigran baru ke Taiwan, maka semua rempah-rempah tersebut juga ikut berlabuh ke Taiwan. Semua hal ini tentu memiliki fungsi sebagai pelepas rindu akan kampung halaman yang dirasakan oleh para imigran baru di Taiwan, menawarkan lebih banyak lagi rasa bagi dunia kuliner di Taiwan.

Semua imigran baru yang datang ke Taiwan, juga telah menyesuaikan diri dengan kondisi setempat, memiliki generasi ke dua yang baru, dan menjadi salah satu bagian dalam kehidupan sosial masyarakat yang tidak dapat terpisahkan di Taiwan. Dengan adanya interaksi antara masyarakat Taiwan dengan para sahabat asal Asia Tenggara, maka tentu akan melahirkan keragaman kebudayaan yang sangat memukau banyak pihak.

Karena ibarat kata mutiara, dimana benih yang jatuh ke tanah maka ia akan tumbuh dewasa, dan menjadi sebuah keluarga. 

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!