:::
เกมส์ เกาะ เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิคส์ เทคโนโลยี เทศกาล เพลง เพศ เมือง เรื่องราว เว็บไซต์ เศรษฐกิจ เสื้อผ้า เอ็นเตอร์ไพรส์ แข่งรถแข่ง แคะ แผ่นดินใหญ่ แพทยศาสตร์ แฟชั่น แม่น้ำ โหราศาสตร์ ไต้หวัน ไอดอล การเกษตร การเขียนโปรแกรม การเงิน การเพาะเลี้ยง การเล่นเกม การเลี้ยงดู การเลี้ยงสัตว์ การแสดง การขนส่งคมนาคม การค้า การจัดสวน การตกแต่ง การ์ตูนแอนิเมชั่ การถ่ายภาพ การทดสอบ การท่องเที่ยว การทูต การบริหารทางการเงิน การปกครอง การประมง การป่าไม้ การลงทุน การศึกษา การสื่อสาร การอนุรักษ์ การออกแบบ การออกกำลังกาย กีฬา ขนบธรรมเนียม ข่าว คน คนพื้นเมือง ครอบครัว ความคิดสร้างสรรค์ ความงาม ความบันเทิง คอลัมน์ งานอดิเรก จีนแผ่นดินใหญ่ ชาวจีนในต่างประเทศ ชุมชน ต่างประเทศ ท่องเที่ยว ท้องถิ่น ท้องถิ่น ทะเลสาบ ที่อยู่อาศัย นานาชาติ นิเวศวิทยา บ้านเมือง ประเทศ ประเพณี ประชาชน ประติมากรรม ประวัติศาสตร์ ประวัติสถาน ปรัชญา ผลิตภัณฑ์ 3C ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ พลังงาน พ่อแม่และเด็ก พืช ฟิตเนส ภัยพิบัติ ภาพยนตร์และโทรทัศน์ ภาพวาด ภาษาจีน มลพิษ มหาสมุทร มัลติมีเดีย ยา วรรณคดีวรรณกรรม วัฒนธรรม วิ่งเพื่อสุขภาพ วิชาเชี่ยวชาญเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า ศาสนา ศิลปะ สถานที่ทำงาน สถาปัตยกรรม สัตว์ สัตว์เลี้ยง สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ สันทนาการ สื่อ หมี่น-หนาน หัตถกรรม อากาศ อาหารและเครื่องดื่ม อินเทอร์เน็ต อื่น ๆ
นิทรรศการ “รสชาติแห่งบ้านเกิด กลิ่นรสจากเอเชียอาคเนย์” แนะนำเรื่องราวเครื่องเทศและสมุนไพรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

นิทรรศการ “รสชาติแห่งบ้านเกิด กลิ่นรสจากเอเชียอาคเนย์” แนะนำเรื่องราวเครื่องเทศและสมุนไพรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เครื่องเทศนอกจากมีรสแล้ว ยังมีกลิ่นด้วย ในการจัดนิทรรศการได้เปิดให้ทดลองดม เครื่องเทศ 10 ชนิด ของชาวเอเชียอาคเนย์

เครื่องเทศนอกจากมีรสแล้ว ยังมีกลิ่นด้วย ในการจัดนิทรรศการได้เปิดให้ทดลองดม เครื่องเทศ 10 ชนิด ของชาวเอเชียอาคเนย์

ถ่านไม้ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงจะมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ� และมี จุดเด่นในการนำ�ไฟฟ้าได้ดี ทำ�ให้เหล่านักวิทยาศาสตร์คิดค้นการนำ เอาจุดเด่นของถ่านข้อนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

ถ่านไม้ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูงจะมีความต้านทานไฟฟ้าต่ำ� และมี จุดเด่นในการนำ�ไฟฟ้าได้ดี ทำ�ให้เหล่านักวิทยาศาสตร์คิดค้นการนำ เอาจุดเด่นของถ่านข้อนี้มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน

หลังจากที่มีผู้เข้ามาคิดค้นวิจัยและพัฒนาเป็นจำนวนไม่น้อย ทำ�ให้เราได้พบเห็นร่องรอยของถ่านในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น จึงหวังว่าจะมีผู้คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขให้กับเรามากขึ้น

หลังจากที่มีผู้เข้ามาคิดค้นวิจัยและพัฒนาเป็นจำนวนไม่น้อย ทำ�ให้เราได้พบเห็นร่องรอยของถ่านในชีวิตประจำ�วันมากขึ้น จึงหวังว่าจะมีผู้คิดค้น นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อสร้างชีวิตอันสมบูรณ์พูนสุขให้กับเรามากขึ้น

ผลของตน้ ชานำ มนั แตล่ ะพนั ธจ์ุ ะมขี นาดตา่ งกนั มาก จากซ้ายไปขวา เป็นผลและเมล็ดของต้นชาน้ำ�มัน พันธุ์ Camellia oleifera Camellia tenuifolia และ Camellia sinensis

ผลของตน้ ชานำ มนั แตล่ ะพนั ธจ์ุ ะมขี นาดตา่ งกนั มาก จากซ้ายไปขวา เป็นผลและเมล็ดของต้นชาน้ำ�มัน พันธุ์ Camellia oleifera Camellia tenuifolia และ Camellia sinensis

โรงงานไอศครีมอี้ซุ่นที่มีอายุกว่า 100 ปี จะทำไอศครีมขายในฤดูร้อน รสชาติใหม่ของซอสส้ม และผลติ ซอสสม้ ในฤดหู นาวในภาพคอื ตระกลู เฉนิ รนุ่ ที่ 3 ผสู้ บื ทอดอซี้ นุ่

โรงงานไอศครีมอี้ซุ่นที่มีอายุกว่า 100 ปี จะทำไอศครีมขายในฤดูร้อน รสชาติใหม่ของซอสส้ม และผลติ ซอสสม้ ในฤดหู นาวในภาพคอื ตระกลู เฉนิ รนุ่ ที่ 3 ผสู้ บื ทอดอซี้ นุ่

จีหลงเป็นเมืองท่าสำคัญทางภาคเหนือของไต้หวัน ทิศเหนือหันเข้าสู่ทะเลจีนตะวันออก อีก 3 ด้านถูกโอบล้อมด้วยภูเขา เป็นพื้นที่อ่าวชายฝั่ง การ ค้าการคมนาคมพัฒนาเรื่อยมา สะพานปลาเจิ้งปิน (ภาพบน) Yangming Oceanic Culture & Art Museum (ภาพล่าง)

จีหลงเป็นเมืองท่าสำคัญทางภาคเหนือของไต้หวัน ทิศเหนือหันเข้าสู่ทะเลจีนตะวันออก อีก 3 ด้านถูกโอบล้อมด้วยภูเขา เป็นพื้นที่อ่าวชายฝั่ง การ ค้าการคมนาคมพัฒนาเรื่อยมา สะพานปลาเจิ้งปิน (ภาพบน) Yangming Oceanic Culture & Art Museum (ภาพล่าง)

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการประกอบธุรกิจโดยสตรีอาเซียนและ เอเชียใต้เข้าเยี่ยมชม Green-in-Hand (掌生榖粒)

ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมการประกอบธุรกิจโดยสตรีอาเซียนและ เอเชียใต้เข้าเยี่ยมชม Green-in-Hand (掌生榖粒)

พื้นที่แห่งวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ทั้งเล็กและใหญ่ เติมพลังชีวิตให้แก่นครไทจงไม่ขาดสาย

พื้นที่แห่งวัฒนธรรมและความคิดสร้างสรรค์ทั้งเล็กและใหญ่ เติมพลังชีวิตให้แก่นครไทจงไม่ขาดสาย

“สือหู้ (石滬)” วิธีการจับปลาแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านของเผิงหู กระจายอยู่ทั่วน่านน้ำของเผิงหู 500 กว่าจุด ในภาพคือ “ชีเหม่ยสือหู้” มี ลักษณะคล้ายกับรูปหัวใจสองดวงซ้อนกัน (ภาพจากเทศบาลเมืองเผิงหู)

“สือหู้ (石滬)” วิธีการจับปลาแบบภูมิปัญญาพื้นบ้านของเผิงหู กระจายอยู่ทั่วน่านน้ำของเผิงหู 500 กว่าจุด ในภาพคือ “ชีเหม่ยสือหู้” มี ลักษณะคล้ายกับรูปหัวใจสองดวงซ้อนกัน (ภาพจากเทศบาลเมืองเผิงหู)

คุณเลี่ยวต้าชิ่ง นักประวัติศาสตร์ที่หนานฟังอ้าว ได้นำเอามรดกตกทอดจากคุณพ่อที่เป็นโรงเหล็กเก่าๆ มาแปลงโฉมเป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานเหล็ก ซานกัง เข้าร่วมกิจกรรมสุนทรียศาสตร์ชุมชนเป็นประจำ�ทุกปี

คุณเลี่ยวต้าชิ่ง นักประวัติศาสตร์ที่หนานฟังอ้าว ได้นำเอามรดกตกทอดจากคุณพ่อที่เป็นโรงเหล็กเก่าๆ มาแปลงโฉมเป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานเหล็ก ซานกัง เข้าร่วมกิจกรรมสุนทรียศาสตร์ชุมชนเป็นประจำ�ทุกปี

ยามพลบค่ำ ภายในสถานีจางฮั่วจะสว่างไสวด้วยไฟสีเหลืองอร่าม หน้าต่างกระจกบานใหญ่สลัวๆ สร้างบรรยากาศประสมประสานระหว่าง ภายในกับภายนอกอาคารให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

ยามพลบค่ำ ภายในสถานีจางฮั่วจะสว่างไสวด้วยไฟสีเหลืองอร่าม หน้าต่างกระจกบานใหญ่สลัวๆ สร้างบรรยากาศประสมประสานระหว่าง ภายในกับภายนอกอาคารให้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียว

สถานีรถไฟความเร็วสูงหยุนหลิน เมื่อมองจากด้านบน ความงดงามของสิ่ง ปลูกสร้างที่บรรจงสรรค์สร้างด้วยเสาเดี่ยว หลังคาเรียงรายเป็นชั้นๆ โดยคุณ เหยาเหรินสี่ สร้างจินตนาการเสมือนก้อนเมฆกำลังเหินลอยอยู่กลางอากาศ

สถานีรถไฟความเร็วสูงหยุนหลิน เมื่อมองจากด้านบน ความงดงามของสิ่ง ปลูกสร้างที่บรรจงสรรค์สร้างด้วยเสาเดี่ยว หลังคาเรียงรายเป็นชั้นๆ โดยคุณ เหยาเหรินสี่ สร้างจินตนาการเสมือนก้อนเมฆกำลังเหินลอยอยู่กลางอากาศ

กล่องลังกระดาษน้อยใหญ่ที่เรียงรายกันนี้บรรจุความคิดถึงของ บรรดาแรงงานข้ามชาติเอเชียอาคเนย์ ส่งกลับไปยังบ้านเกิด

กล่องลังกระดาษน้อยใหญ่ที่เรียงรายกันนี้บรรจุความคิดถึงของ บรรดาแรงงานข้ามชาติเอเชียอาคเนย์ ส่งกลับไปยังบ้านเกิด

อยู่ในสถานีเล็กๆ ที่ไร้ผู้คน ปล่อยตัวเองให้เหม่อลอยกันตาม สบาย แม้แต่เข้าสู่โลกแห่งความฝันก็ยังได้

อยู่ในสถานีเล็กๆ ที่ไร้ผู้คน ปล่อยตัวเองให้เหม่อลอยกันตาม สบาย แม้แต่เข้าสู่โลกแห่งความฝันก็ยังได้

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหลีซัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลของเขตเหอผิง นครไทจง การเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา ยากลำบากกว่าโรงเรียนในเมือง

โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นหลีซัน ตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลของเขตเหอผิง นครไทจง การเข้าถึงทรัพยากรทางการศึกษา ยากลำบากกว่าโรงเรียนในเมือง

สำ􀄇นักงานป่าไม้ไถหนานในสมัยนั้น ปัจจุบันได้ปรับปรุงกลายเป็น “หอรำ􀄇ลึกวรรณกรรมเย่สือเทา”

สำ􀄇นักงานป่าไม้ไถหนานในสมัยนั้น ปัจจุบันได้ปรับปรุงกลายเป็น “หอรำ􀄇ลึกวรรณกรรมเย่สือเทา”

รูปปั้นคุณจงลี่เหอและแท่นศิลาแกะสลักตัวหนังสือที่ตั้ง อยู่บนหนทางวรรณกรรมไต้หวันรอบบริเวณหอรำ􀄇ลึก (ภาพจากหอรำ􀄇ลึกวรรณกรรมจงลี่เหอ)

รูปปั้นคุณจงลี่เหอและแท่นศิลาแกะสลักตัวหนังสือที่ตั้ง อยู่บนหนทางวรรณกรรมไต้หวันรอบบริเวณหอรำ􀄇ลึก (ภาพจากหอรำ􀄇ลึกวรรณกรรมจงลี่เหอ)

คุณหลี่กั๋วติ่งอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ค.ศ.1972 นานกว่า 30 ปี จนถึงแก่อนิจกรรม

คุณหลี่กั๋วติ่งอาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ตั้งแต่ค.ศ.1972 นานกว่า 30 ปี จนถึงแก่อนิจกรรม

จางหวั่นเจาบอกว่า “ฉันเรียนรู้ที่จะยอมรับ ให้อภัย และซาบซึ้งใจ สิ่ง เหล่านี้มีความแตกต่างกัน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฉันมีเอกลักษณ์มาก ขึ้น และรู้สึกว่านี่เป็นภารกิจด้วย”

จางหวั่นเจาบอกว่า “ฉันเรียนรู้ที่จะยอมรับ ให้อภัย และซาบซึ้งใจ สิ่ง เหล่านี้มีความแตกต่างกัน เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ฉันมีเอกลักษณ์มาก ขึ้น และรู้สึกว่านี่เป็นภารกิจด้วย”

การก่อตั้งนิตยสารวรรณกรรม กลายเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

การก่อตั้งนิตยสารวรรณกรรม กลายเป็นมรดกทาง วัฒนธรรมอันทรงคุณค่า

เทศบาลเมืองเจียยี่กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมเทศกาลผู้ย้าย ถิ่นฐาน ในงานมีการแสดงเดินแบบชุดแต่งงานประจำชาติต่างๆ 9 ชุด เช่น เวียดนาม เนปาล เป็นต้น เป็นการแสดงวัฒนธรรมอัน หลากหลาย (ภาพจากเทศบาลเมืองเจียยี่)

เทศบาลเมืองเจียยี่กระตือรือร้นในการจัดกิจกรรมเทศกาลผู้ย้าย ถิ่นฐาน ในงานมีการแสดงเดินแบบชุดแต่งงานประจำชาติต่างๆ 9 ชุด เช่น เวียดนาม เนปาล เป็นต้น เป็นการแสดงวัฒนธรรมอัน หลากหลาย (ภาพจากเทศบาลเมืองเจียยี่)

เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ปลากระบอก คุณหลิวจิงเว่ยต้องไปทำความเข้าใจใน รายละเอียดของการออกแบบที่โรงงานด้วยตนเอง และยืนหยัดที่จะต้องสร้างผล งานด้วยมือของตนเองด้วย สร้างความประทับใจให้แก่โรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นอย่างมาก

เพื่อออกแบบบรรจุภัณฑ์ปลากระบอก คุณหลิวจิงเว่ยต้องไปทำความเข้าใจใน รายละเอียดของการออกแบบที่โรงงานด้วยตนเอง และยืนหยัดที่จะต้องสร้างผล งานด้วยมือของตนเองด้วย สร้างความประทับใจให้แก่โรงงานผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ เป็นอย่างมาก

เริ่มจากการคัดสรรเมล็ดกาแฟ วิธีการคั่วเมล็ด ขั้นตอนการชง การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ สไตล์ การตกแต่งกาแฟ... เบื้องหลังกาแฟรสชาติดีๆ 1 แก้ว มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย นี่คือสิ่งที่ น่าหลงใหลมากที่สุดของกาแฟในสายตาของ คุณอู๋เจ๋อหลิน

เริ่มจากการคัดสรรเมล็ดกาแฟ วิธีการคั่วเมล็ด ขั้นตอนการชง การเลือกใช้อุปกรณ์ต่างๆ สไตล์ การตกแต่งกาแฟ... เบื้องหลังกาแฟรสชาติดีๆ 1 แก้ว มีปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากมาย นี่คือสิ่งที่ น่าหลงใหลมากที่สุดของกาแฟในสายตาของ คุณอู๋เจ๋อหลิน

จ้าวเต๋ออิ้งบอกว่า ผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหญ่ของไต้หวันทั้งโหวเสี้ยวเสียน และอังลี ต่างก็ให้ความช่วยเหลือเขาไม่น้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ในวงการภาพยนตร์ของไต้หวันมักยินดีที่จะชี้แนะและสนับสนุนคนรุ่นหลัง (ตามภาพคือ อังลีขณะเดินทางมาให้กำลังใจจ้าวเต๋ออิ้งในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ Tribeca Film Festival ครั้งที่ 13 ที่นครนิวยอร์ก)

จ้าวเต๋ออิ้งบอกว่า ผู้กำกับภาพยนตร์รุ่นใหญ่ของไต้หวันทั้งโหวเสี้ยวเสียน และอังลี ต่างก็ให้ความช่วยเหลือเขาไม่น้อย แสดงให้เห็นว่าผู้ใหญ่ในวงการภาพยนตร์ของไต้หวันมักยินดีที่จะชี้แนะและสนับสนุนคนรุ่นหลัง (ตามภาพคือ อังลีขณะเดินทางมาให้กำลังใจจ้าวเต๋ออิ้งในช่วงเทศกาลภาพยนตร์ Tribeca Film Festival ครั้งที่ 13 ที่นครนิวยอร์ก)

คุณสวี่หมิงเหริน ผู้ผันตัวเองจากแวดวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สู่ วงการธุรกิจเกษตร เชื่อว่าการบริหารแบรนด์ทำ�ให้ธุรกิจสมบูรณ์แบบ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยาวนาน (ภาพ: จวงคุนหรู่)

คุณสวี่หมิงเหริน ผู้ผันตัวเองจากแวดวงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์สู่ วงการธุรกิจเกษตร เชื่อว่าการบริหารแบรนด์ทำ�ให้ธุรกิจสมบูรณ์แบบ และสามารถเติบโตได้อย่างมั่นคงและยาวนาน (ภาพ: จวงคุนหรู่)

สาขาที่ The Pier-2 Art Center นครเกาสงทางใต้ของไต้หวัน

สาขาที่ The Pier-2 Art Center นครเกาสงทางใต้ของไต้หวัน

คุณจันซีหลง (詹錫龍) รองประธานสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน เจ้าของ 2 บริษัท คือบริษัท “ไถเซิ่งซิ่น” ที่ไต้หวัน และบริษัท “ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล” ที่เมืองไทย บุกตลาดไต้หวัน ไทย ฟิลิปปินส์ และตะวันออกกลาง (ภาพจากคุณจันซีหลง)

คุณจันซีหลง (詹錫龍) รองประธานสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน เจ้าของ 2 บริษัท คือบริษัท “ไถเซิ่งซิ่น” ที่ไต้หวัน และบริษัท “ไท้เซิ่งซิ่น เมทัล อินดัสเตรียล” ที่เมืองไทย บุกตลาดไต้หวัน ไทย ฟิลิปปินส์ และตะวันออกกลาง (ภาพจากคุณจันซีหลง)

ร้าน “เครื่องเขียนโบราณที่ผู้ใหญ่เคยใช้” ย่านซิ่นอี้ กรุงไทเป จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องโรเนียว และแผนที่เก่าทำให้มีภาพของที่เคยใช้ผุดขึ้นมาในสมอง

ร้าน “เครื่องเขียนโบราณที่ผู้ใหญ่เคยใช้” ย่านซิ่นอี้ กรุงไทเป จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องโรเนียว และแผนที่เก่าทำให้มีภาพของที่เคยใช้ผุดขึ้นมาในสมอง

ตัวพิมพ์อักขระจีนที่หล่อจากแม่พิมพ์ทองแดง ใช้ตัวอักขระที่หล่อจากตะกั่วมาเรียงพิมพ์ ชุบชีวิตให้แก่ตัวอักขระจีนอีกครั้ง “รื่อซิง” ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรับรู้ถึงความสุนทรีย์แห่งการพิมพ์ด้วยตัวอักขระเรียงพิมพ์เหล่านี้

ตัวพิมพ์อักขระจีนที่หล่อจากแม่พิมพ์ทองแดง ใช้ตัวอักขระที่หล่อจากตะกั่วมาเรียงพิมพ์ ชุบชีวิตให้แก่ตัวอักขระจีนอีกครั้ง “รื่อซิง” ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกันรับรู้ถึงความสุนทรีย์แห่งการพิมพ์ด้วยตัวอักขระเรียงพิมพ์เหล่านี้

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันเปิดบริการนำชมโดยทูตพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี

พิพิธภัณฑ์แห่งชาติไต้หวันเปิดบริการนำชมโดยทูตพิเศษ ซึ่งเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ผ่านการฝึกอบรมมาอย่างดี

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ติดตามคุณแม่มาร่วมชมและฟังการบรรยาย ไม่เพียงทำให้รู้จักวัฒนธรรมไต้หวัน ยังสามารถใช้โอกาสนี้สอนให้เด็กๆได้รับรู้ถึงความเพียรพยายามของคุณแม่ด้วย

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ติดตามคุณแม่มาร่วมชมและฟังการบรรยาย ไม่เพียงทำให้รู้จักวัฒนธรรมไต้หวัน ยังสามารถใช้โอกาสนี้สอนให้เด็กๆได้รับรู้ถึงความเพียรพยายามของคุณแม่ด้วย

คุณเฮเลนที่เรียนภาษาไทยมา 10 กว่าปี ใช้วิธีการสอนที่สนุกสนานมีชีวิตชีวา ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน

คุณเฮเลนที่เรียนภาษาไทยมา 10 กว่าปี ใช้วิธีการสอนที่สนุกสนานมีชีวิตชีวา ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของนักเรียน

อ.พิชญ์ซึ่งมาจากประเทศไทย ค้นพบเวทีสำหรับการสอนภาษาไทยในไต้หวัน

อ.พิชญ์ซึ่งมาจากประเทศไทย ค้นพบเวทีสำหรับการสอนภาษาไทยในไต้หวัน

หลินลี่ฉัน ซึ่งมาจากกัมพูชา เป็น ส.ส.ไต้หวันคนแรกที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เธอมีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตอาสาที่จะเป็นปากเสียงให้กับเหล่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน (ภาพโดยหลินเก๋อลี่)

หลินลี่ฉัน ซึ่งมาจากกัมพูชา เป็น ส.ส.ไต้หวันคนแรกที่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ เธอมีจิตใจที่เปี่ยมล้นไปด้วยจิตอาสาที่จะเป็นปากเสียงให้กับเหล่าผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในไต้หวัน (ภาพโดยหลินเก๋อลี่)

“แอบรักธารดอกท้อ” เริ่มแสดงครั้งแรกตั้งแต่ปี 1986 จนถึงวันนี้ก็ครบรอบ 30 ปีแล้ว  มีการนำละครเรื่องนี้มาแสดงหลายครั้งมาก รวมไปจนถึงการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์จนได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติไปทั่ว

“แอบรักธารดอกท้อ” เริ่มแสดงครั้งแรกตั้งแต่ปี 1986 จนถึงวันนี้ก็ครบรอบ 30 ปีแล้ว มีการนำละครเรื่องนี้มาแสดงหลายครั้งมาก รวมไปจนถึงการนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์จนได้รับคำชื่นชมจากนานาชาติไปทั่ว

2016 คอนเสิร์ตครบรอบ 30 ปี

2016 คอนเสิร์ตครบรอบ 30 ปี

“คิงเลียร์” อู๋ซิงกั๋ว คนเดียวรับบทถึง 12 ตัวละคร จนกระหึ่มโรงละคร

“คิงเลียร์” อู๋ซิงกั๋ว คนเดียวรับบทถึง 12 ตัวละคร จนกระหึ่มโรงละคร

ห่านป่าถลาร่อน แสงอาทิตย์สาดส่องผิวน้ำ อี๋หลาน ดินแดนแห่งสายฝนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์

ห่านป่าถลาร่อน แสงอาทิตย์สาดส่องผิวน้ำ อี๋หลาน ดินแดนแห่งสายฝนที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์

เพื่อให้นักแสดงสามารถร้องบทสวดมนต์ นายเจิ้งจงหลง อาร์ตไดเรกเตอร์ของคณะ Cloud Gate 2 จึงได้มาอธิษฐานที่หน้าวัด เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง (ภาพจาก คณะ Cloud Gate)

เพื่อให้นักแสดงสามารถร้องบทสวดมนต์ นายเจิ้งจงหลง อาร์ตไดเรกเตอร์ของคณะ Cloud Gate 2 จึงได้มาอธิษฐานที่หน้าวัด เพื่อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง (ภาพจาก คณะ Cloud Gate)

หลีไป่เหวิน รีบขยับตัวเข้าใกล้กับรางรถไฟที่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านด้วย ความเร็วสูง แล้วยื่นไมโครโฟนออกไปบันทึกเสียงจริงๆ ของรถไฟที่ กำลังวิ่งอยู่ (ภาพถ่ายโดย หลินเก๋อเหว่ย)

หลีไป่เหวิน รีบขยับตัวเข้าใกล้กับรางรถไฟที่มีขบวนรถไฟวิ่งผ่านด้วย ความเร็วสูง แล้วยื่นไมโครโฟนออกไปบันทึกเสียงจริงๆ ของรถไฟที่ กำลังวิ่งอยู่ (ภาพถ่ายโดย หลินเก๋อเหว่ย)

ผู้กำกับเคอจินเหยียน บันทึก ภาพระบบนิเวศที่ถูกทำร้าย ด้วยฝีมือมนุษย์ กับภาพ ของเศษขยะทลี่ อยขนึ้ มาตดิ บนร้านเลี้ยงหอยนางรมริม ทะเล (ภาพโดย จวงคุนหรู

ผู้กำกับเคอจินเหยียน บันทึก ภาพระบบนิเวศที่ถูกทำร้าย ด้วยฝีมือมนุษย์ กับภาพ ของเศษขยะทลี่ อยขนึ้ มาตดิ บนร้านเลี้ยงหอยนางรมริม ทะเล (ภาพโดย จวงคุนหรู

นที่ 10 ของทุกเดือนเป็น วันเงินเดือนออก บรรดา แรงงานข้ามชาติจะแห่ กันไปที่ร้านขายของที่ตั้ง อยู่ที่ห้างไทจง

นที่ 10 ของทุกเดือนเป็น วันเงินเดือนออก บรรดา แรงงานข้ามชาติจะแห่ กันไปที่ร้านขายของที่ตั้ง อยู่ที่ห้างไทจง

เหลยเซียงรำ�ลึกเหตุการณ์ อดีต ค้นหาภาพสเก็ตช์ “อาไช ม่า” พร้อมคำ�บรรยาย วาดไว้ เมื่อ 20 ปีก่อนที่ตลาดนัดกลาง คืนหัวซีเจีย (華西街)

เหลยเซียงรำ�ลึกเหตุการณ์ อดีต ค้นหาภาพสเก็ตช์ “อาไช ม่า” พร้อมคำ�บรรยาย วาดไว้ เมื่อ 20 ปีก่อนที่ตลาดนัดกลาง คืนหัวซีเจีย (華西街)

อวี๋ฟูตั้งใจใช้เวลา 10 ปี ในการวาดภาพอาคารสิ่ง ก่อสร้างเก่าแก่ที่สูญสลาย ไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ให้ กลับมาเป็นสภาพเดิม

อวี๋ฟูตั้งใจใช้เวลา 10 ปี ในการวาดภาพอาคารสิ่ง ก่อสร้างเก่าแก่ที่สูญสลาย ไป หรือเปลี่ยนสภาพไป ให้ กลับมาเป็นสภาพเดิม

อาหมิงซือ (คุณพลพัฒน์ สุดใสดี) ทำงานอย่างขะมักเขม้นอยู่ในครัว เขาคือ อดีตหัวหน้าพ่อครัวที่อายุน้อยที่สุดของโรงแรมแกรนด์เชอราตันไทเป

อาหมิงซือ (คุณพลพัฒน์ สุดใสดี) ทำงานอย่างขะมักเขม้นอยู่ในครัว เขาคือ อดีตหัวหน้าพ่อครัวที่อายุน้อยที่สุดของโรงแรมแกรนด์เชอราตันไทเป

ไช่ฮุ่ยถิงกล่าวว่า ประสบการณ์ชีวิตของครูเป็นสื่อการสอนที่ดีที่สุด เมื่อคุณได้สั่งสมประสบการณ์ เติมเต็มให้กับชีวิต สื่อการสอนนั้นไม่ ได้จำกัดแต่เฉพาะตำราเรียน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ประสบการณ์ เรื่องราวมากมายในชีวิตก็สามารถนำมาแบ่งปันให้แก่เด็กๆ ได้ทุกเมื่อ

ไช่ฮุ่ยถิงกล่าวว่า ประสบการณ์ชีวิตของครูเป็นสื่อการสอนที่ดีที่สุด เมื่อคุณได้สั่งสมประสบการณ์ เติมเต็มให้กับชีวิต สื่อการสอนนั้นไม่ ได้จำกัดแต่เฉพาะตำราเรียน เสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย ประสบการณ์ เรื่องราวมากมายในชีวิตก็สามารถนำมาแบ่งปันให้แก่เด็กๆ ได้ทุกเมื่อ

"เรือน้อยแกว่งไกว แกว่งลอยไปจนถึงสะพานบ้านยาย" บทเพลงนี้สะท้อน ให้เห็นว่า บ้านยายเป็นความทรงจำที่สวยงามในช่วงเยาว์วัยของใครหลายๆ คน แต่สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หลายๆ คนแล้ว บ้านยายอยู่ไกลอีกฟากฝั่ง ทะเล การจะกลับบ้านที่อยู่ไกลแสนไกลไม่ใช่เรื่องง่าย

"เรือน้อยแกว่งไกว แกว่งลอยไปจนถึงสะพานบ้านยาย" บทเพลงนี้สะท้อน ให้เห็นว่า บ้านยายเป็นความทรงจำที่สวยงามในช่วงเยาว์วัยของใครหลายๆ คน แต่สำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่หลายๆ คนแล้ว บ้านยายอยู่ไกลอีกฟากฝั่ง ทะเล การจะกลับบ้านที่อยู่ไกลแสนไกลไม่ใช่เรื่องง่าย

ประตูตุ้ยเยว่ เป็นประตูเมืองด้านทิศตะวันตก สร้างขึ้นในศักราชเต้ากวงที่ 15 เป็นประตูเมืองเก่าเพียงแห่งเดียวที่ปัจจุบันยังใช้เป็นทางผ่านเข้าออก (ภาพ : จินหงห้าว)

ประตูตุ้ยเยว่ เป็นประตูเมืองด้านทิศตะวันตก สร้างขึ้นในศักราชเต้ากวงที่ 15 เป็นประตูเมืองเก่าเพียงแห่งเดียวที่ปัจจุบันยังใช้เป็นทางผ่านเข้าออก (ภาพ : จินหงห้าว)

เนื่องจากมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ ทำให้ไม่สามารถบูรณะซ่อมแซมได้ บ้านเก่าจำ�นวนมากย่านถนนเสินหนงยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวัน นี้ ( ซ้าย) (ภาพ: หลินเก๋อลี่)

เนื่องจากมีปัญหาเรื่องกรรมสิทธิ์ ทำให้ไม่สามารถบูรณะซ่อมแซมได้ บ้านเก่าจำ�นวนมากย่านถนนเสินหนงยังคงหลงเหลือมาจนถึงทุกวัน นี้ ( ซ้าย) (ภาพ: หลินเก๋อลี่)

กรุงไทเปสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถานอย่างเต็ม ที่ “Kishu An Forest of Literature” เป็นอาคารเก่าแก่ในสมัย ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งชุมนุมการ สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม (ภาพ : หลินเก๋อลี่)

กรุงไทเปสนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูโบราณสถานอย่างเต็ม ที่ “Kishu An Forest of Literature” เป็นอาคารเก่าแก่ในสมัย ญี่ปุ่นปกครองไต้หวัน ปัจจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งชุมนุมการ สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม (ภาพ : หลินเก๋อลี่)

แปลงเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์กลางแจ้งขนาดใหญ่ คุณหวงซานหรง (คนกลางแถวหน้า) และทีมงานที่ผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน ในที่สุดก็ได้ฉลองการเพาะปลูกที่ได้ผลดี

แปลงเพาะปลูกเกษตรอินทรีย์กลางแจ้งขนาดใหญ่ คุณหวงซานหรง (คนกลางแถวหน้า) และทีมงานที่ผ่านความยากลำบากมาด้วยกัน ในที่สุดก็ได้ฉลองการเพาะปลูกที่ได้ผลดี

องค์กรNGO ที่มีชื่อว่าOne-Forty จัดกิจกรรมสถาบันบริหารธุรกิจแรงงานข้ามชาติวันอาทิตย์เอเชียอาคเนย์และท่องเที่ยวยามว่างก็เพื่อเป็น สะพานเชอื่ มสมู่ ติ รภาพระหวา่ งแรงงานขา้ มชาตกิ บั ชาวไตห้ วนั ในภาพเปน็ ภาพหมใู่ นงานแสดงผลงานของนกั เรยี นสถาบนั บรหิ ารธรุ กจิ แรงงาน ข้ามชาติที่ไทเป

องค์กรNGO ที่มีชื่อว่าOne-Forty จัดกิจกรรมสถาบันบริหารธุรกิจแรงงานข้ามชาติวันอาทิตย์เอเชียอาคเนย์และท่องเที่ยวยามว่างก็เพื่อเป็น สะพานเชอื่ มสมู่ ติ รภาพระหวา่ งแรงงานขา้ มชาตกิ บั ชาวไตห้ วนั ในภาพเปน็ ภาพหมใู่ นงานแสดงผลงานของนกั เรยี นสถาบนั บรหิ ารธรุ กจิ แรงงาน ข้ามชาติที่ไทเป

แชมปเ์ ปยี้ นฟารม์ ยดึ หลกั เกษตรธรรมชาตใิ นการผลติ พชื ผกั อินทรีย์ โดยมีผลประกอบการที่ดีขึ้น เมื่อมีการทำความร่วม มือกับ

แชมปเ์ ปยี้ นฟารม์ ยดึ หลกั เกษตรธรรมชาตใิ นการผลติ พชื ผกั อินทรีย์ โดยมีผลประกอบการที่ดีขึ้น เมื่อมีการทำความร่วม มือกับ

บางคนชอบหวาน บางคนชอบเปรี้ยว แต่มะเขือเทศทุกชนิดล้วนมีสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอาทิ ไลโคปีน(Lycopene ) แอนโทไซยานิน (Anthocyanin ) กรดโฟลิก(Folic acid ) และอื่นๆ มะเขือเทศและพริก หยวกหลากสีในฟาร์มของเผิงจินหย่งเปิดให้ผู้บริโภคเข้าไปเก็บเองตาม ความต้องการ

บางคนชอบหวาน บางคนชอบเปรี้ยว แต่มะเขือเทศทุกชนิดล้วนมีสาร ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายอาทิ ไลโคปีน(Lycopene ) แอนโทไซยานิน (Anthocyanin ) กรดโฟลิก(Folic acid ) และอื่นๆ มะเขือเทศและพริก หยวกหลากสีในฟาร์มของเผิงจินหย่งเปิดให้ผู้บริโภคเข้าไปเก็บเองตาม ความต้องการ

สองสามีภรรยาจังซือกว่างและกัวอี้ผิงเข้าสู่ วงการกุหลาบแบบไม่ตั้งใจ แม้จะลำบากเพียงใด ก็จะขอใช้ชีวิต LOHAS แบบสบายๆ ไปบนเส้นทางของเกษตรอินทรีย์ต่อไป

สองสามีภรรยาจังซือกว่างและกัวอี้ผิงเข้าสู่ วงการกุหลาบแบบไม่ตั้งใจ แม้จะลำบากเพียงใด ก็จะขอใช้ชีวิต LOHAS แบบสบายๆ ไปบนเส้นทางของเกษตรอินทรีย์ต่อไป

พี่น้องของคุณไล่เจียวเยี่ยนก่อตั้ง "ฟาร์มเยี่ยนหมิง" ที่เมืองอี๋หลานโดยใช้แสงอาทิตย์ตาก เมล็ดข้าวให้แห้ง เป็นผลผลิตจากธรรมชาติสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า "การปลดท่อปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง" มีความเป็นไปได้

พี่น้องของคุณไล่เจียวเยี่ยนก่อตั้ง "ฟาร์มเยี่ยนหมิง" ที่เมืองอี๋หลานโดยใช้แสงอาทิตย์ตาก เมล็ดข้าวให้แห้ง เป็นผลผลิตจากธรรมชาติสร้างชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชน และเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า "การปลดท่อปุ๋ยเคมีและยาฆ่าแมลง" มีความเป็นไปได้

หมู่บ้านเยวี่ยนหลี่ได้ผลักดันการปลูกข้าวออร์แกนิค  เลี้ยงเป็ดในเเปลงนาข้าว  เพื่อกินแมลงที่เป็นศัตรูพืช  การอยู่ร่วมกันของข้าวกับเป็ด

หมู่บ้านเยวี่ยนหลี่ได้ผลักดันการปลูกข้าวออร์แกนิค เลี้ยงเป็ดในเเปลงนาข้าว เพื่อกินแมลงที่เป็นศัตรูพืช การอยู่ร่วมกันของข้าวกับเป็ด

การตกแต่งเพดานภายในด้านบนเวทีของวัดหลงซันซื่อลู่กั่ง เป็นแบบ “บ่อแปดเหลี่ยม”สมัยแรกสุดของไต้หวัน

การตกแต่งเพดานภายในด้านบนเวทีของวัดหลงซันซื่อลู่กั่ง เป็นแบบ “บ่อแปดเหลี่ยม”สมัยแรกสุดของไต้หวัน

ที่ลู่กั่ง เป็นการดัดแปลงอาคารเก่า เดิมเป็นหอพักสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ให้เป็นศูนย์แสดงศิลปะกุ้ยฮวาเซี่ยง ตอนกลางวันเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของศิลปินต่าง ๆ  พอตกค่ำ ภายใต้แสงไฟอันสวยงามส่องให้เห็นความงดงามและดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบเมืองเก่าญี่ปุ่น

ที่ลู่กั่ง เป็นการดัดแปลงอาคารเก่า เดิมเป็นหอพักสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น ให้เป็นศูนย์แสดงศิลปะกุ้ยฮวาเซี่ยง ตอนกลางวันเป็นศูนย์รวมงานศิลปะของศิลปินต่าง ๆ พอตกค่ำ ภายใต้แสงไฟอันสวยงามส่องให้เห็นความงดงามและดื่มด่ำกับบรรยากาศแบบเมืองเก่าญี่ปุ่น

‘ถ้าตัวเองสามารถว่ายน้ำจากที่นี่กลับไปที่บ้านได้จะดีแค่ไหนนะ’ คือข้อความในผลงานที่ได้รับรางวัลของหลี่ หวงเสว เสี่ยวเฉ่าแรงงานชาว ต่างชาติที่หลบหนีเข้ามาทำงานคิดแบบนี้ และเมื่อนักข่าวกับเขาไปถึงชายทะเลเมื่องจังฮว่า ทะเลอีกฟากหนึ่งเชื่อมต่อกับบ้านเกิดของอาเสว เมื่อคุยกับเขาถึงพ่อแม่ที่บ้านเกิด อาเสวถึงกับหยุดชะงักเป็นเวลานาน แล้วน้ำตาก็ไหลออกมา

‘ถ้าตัวเองสามารถว่ายน้ำจากที่นี่กลับไปที่บ้านได้จะดีแค่ไหนนะ’ คือข้อความในผลงานที่ได้รับรางวัลของหลี่ หวงเสว เสี่ยวเฉ่าแรงงานชาว ต่างชาติที่หลบหนีเข้ามาทำงานคิดแบบนี้ และเมื่อนักข่าวกับเขาไปถึงชายทะเลเมื่องจังฮว่า ทะเลอีกฟากหนึ่งเชื่อมต่อกับบ้านเกิดของอาเสว เมื่อคุยกับเขาถึงพ่อแม่ที่บ้านเกิด อาเสวถึงกับหยุดชะงักเป็นเวลานาน แล้วน้ำตาก็ไหลออกมา

ช้านหล้านสือกวางที่ไม่เด่น แค่ข้างในเต็มไปด้วยหนังสือ

ช้านหล้านสือกวางที่ไม่เด่น แค่ข้างในเต็มไปด้วยหนังสือ

ยวี่จิ่งเป็นบ้านเกิดของมะม่วง จะเห็นต้นมะม่วงเรียงรายทั้งสองข้างทาง จึงเป็น’อุโมงค์สีเขียว’ โดยปริยาย

ยวี่จิ่งเป็นบ้านเกิดของมะม่วง จะเห็นต้นมะม่วงเรียงรายทั้งสองข้างทาง จึงเป็น’อุโมงค์สีเขียว’ โดยปริยาย

ที่นาเกลือโจวหยางมีการฟื้นฟูการตากเกลือ โดยเด็กๆจะต้องดึงกางเกง พับแขนเสื้อ และได้สัมผัสการทำงานจริง ของคนงานนาเกลือ

ที่นาเกลือโจวหยางมีการฟื้นฟูการตากเกลือ โดยเด็กๆจะต้องดึงกางเกง พับแขนเสื้อ และได้สัมผัสการทำงานจริง ของคนงานนาเกลือ

X 使用【台灣光華雜誌】APP!
更快速更方便!